ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise otevírá platformu Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform) a vyzývá k účasti odborníky

/czech-republic/file/person-looking-standardized-form_csPerson looking at a standardized form

Person looking at a standardized form ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes zahájila činnost platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže pro občany a podniky.

11/05/2020

Evropská komise dnes zahájila činnost platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže pro občany a podniky. Vzhledem k potřebě řešit nové problémy, např. digitalizaci, pomůže tato rovněž platforma zajistit, aby právní předpisy EU obstály i v budoucnu.

Maroš Šefčovič, místopředseda pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled, k tomu uvedl: „V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 je zjednodušení a snížení zátěže obzvláště potřebné. Musíme prověřit, jak v tomto ohledu může přispět digitalizace, a zároveň zajistit, aby naše právní předpisy i nadále odpovídaly budoucímu vývoji a byly schopny reagovat na nové výzvy.

Platforma Fit pro budoucnost – tvořená vládní skupinou a skupinou zúčastněných stran – sdružuje celostátní, regionální a místní zástupce členských států, Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor a skupiny zúčastněných stran s praktickými zkušenostmi v různých oblastech politiky.

Jakmile začne fungovat, bude moci k její činnosti zaměřené na zjednodušení a snížení zátěže přispívat širší veřejnost a zúčastněné strany. Občané a zúčastněné strany se navíc mohou podělit o své názory na stávající právní předpisy i na návrhy nových politik EU také prostřednictvím portálu Podělte se o svůj názor.

Výběr odborníků – výzva k podávání přihlášek

Komise dnes rovněž zveřejnila výzvu k podávání přihlášek za účelem výběru odborníků do skupiny zúčastněných stran této platformy. Její členové vybraní na základě této výzvy by měli mít vynikající odborné znalosti z oblasti implementace práva EU a měli by být schopni zastupovat zájmy, které v dané oblasti sdílejí různé organizace zúčastněných stran. Budou zastupovat podniky, zejména malé a střední, sociální partnery a organizace občanské společnosti, které mají přímé zkušenosti s uplatňováním právních předpisů Unie.

Přihlášky lze podávat do 19. června 2020. Příslušná dokumentace je k dispozici zde.

Souvislosti

Komise se v rámci svého Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) zavázala zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady, které nejsou nezbytné. Je důležité zajistit, aby právní předpisy EU a jejich cíle byly i nadále relevantní s ohledem na nové trendy a výzvy, jako je např. digitalizace. Právní předpisy EU by měly být pro občany a podniky, zejména ty malé a střední, maximálním přínosem.

Platforma Fit pro budoucnost vystřídá platformu REFIT a bude vycházet z jejích zkušeností. Platforma REFIT podporovala v letech 2015–2019 proces zjednodušování právních předpisů EU a snižování zbytečné regulační zátěže, což přineslo prospěch občanské společnosti, podnikům i orgánům veřejné správy. Předkládala Komisi doporučení a vycházela při tom z návrhů občanů a zainteresovaných stran.

 

Další informace

Internetová stránka věnovaná zkvalitňování právních předpisů

Internetový portál Podělte se o svůj názor – Přihlaste se k zasílání e-mailových upozornění na nové veřejné konzultace!

Internetová stránka platformy Fit pro budoucnost