ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EU a Mexiko završily jednání o nové obchodní dohodě

/czech-republic/file/eu-and-mexican-flags_csEU and Mexican flags

EU and Mexican flags ©EC Audiovisual Services
©EC Audiovisual Services

Evropská unie a Mexiko dnes uzavřely poslední zbývající část jednání o nové obchodní dohodě.

28/04/2020

Evropská unie a Mexiko dnes uzavřely poslední zbývající část jednání o nové obchodní dohodě. Komisař pro obchod Phil Hogan a mexický ministr hospodářství Graciela Márquez Colín se dnes telefonicky dohodli na přesném rozsahu vzájemného otevření trhů s veřejnými zakázkami a na vysoké předvídatelnosti a transparentnosti zadávacích řízení. EU a Mexiko tak mohou přistoupit k podpisu a ratifikaci dohody v souladu se svými příslušnými pravidly a postupy.

Komisař pro obchod Phil Hogan v této souvislosti uvedl: „Přestože se většina našeho úsilí aktuálně zaměřuje na řešení krize způsobené koronavirem, pracujeme rovněž na prosazování naší agendy otevřeného a spravedlivého obchodu, která je i nadále velmi důležitá. Otevřenost, partnerství a spolupráce totiž budou naprosto nezbytné při obnově ekonomiky po této pandemii. Velmi mě proto těší, že s našimi mexickými partnery sdílíme podobný pohled na věc a že naše pokračující úsilí může nyní začít přinášet ovoce. Dnešní dohodou jasně prokazujeme společné odhodlání prosazovat naši agendu partnerství a spolupráce. Jakmile dohoda vstoupí v platnost, přispěje v EU i Mexiku k posílení ekonomiky a zvýšení zaměstnanosti.“

Podle nové dohody bude prakticky veškerý obchod se zbožím mezi EU a Mexikem osvobozen od cla. Dohoda nyní obsahuje i progresivní pravidla udržitelného rozvoje, jako je závazek k účinnému provádění Pařížské dohody o klimatu. Poprvé se rovněž EU dohodla s latinskoamerickou zemí na otázkách ochrany investic. Díky jednodušším celním postupům se dále posílí vývoz.

Součástí širší globální dohody, k níž obchodní dohoda nedílně patří, je i ochrana lidských práv či kapitola o politické a rozvojové spolupráci. Půjde také o vůbec první obchodní dohodu EU, jež bude zahrnovat ustanovení na potírání korupce prostřednictvím opatření proti úplatkářství a praní peněz.

Mexiko je největším obchodním partnerem EU v Latinské Americe. Dvoustranný obchod se zbožím dosahuje hodnoty 66 miliard eur a obchod se službami pak dalších 19 miliard eur (údaje za rok 2019, respektive 2018). Vývoz zboží z EU přesahuje 39 miliard eur ročně. Obchod se zbožím mezi EU a Mexikem se od vstupu původní dohody v platnost v roce 2001 více než ztrojnásobil. Modernizovaná obchodní dohoda pomůže tento silný historický růst dále zvýšit.

Další postup

Nyní se dokončuje právní revize dohody. Poté bude dohoda přeložena do všech jazyků EU. Následně bude návrh Komise postoupen Radě a Evropskému parlamentu k podpisu a uzavření.

Souvislosti

Obchodní dohoda je součástí širší globální dohody, jež stanoví rámec pro vztahy EU s Mexikem a upravuje obecnější otázky společného zájmu, které přesahují rámec obchodu, jako jsou např. politické záležitosti, změna klimatu a lidská práva. Mexiko se v roce 1997 stalo první zemí Latinské Ameriky, která podepsala globální dohodu s EU. O nové, modernizované dohodě začaly EU a Mexiko jednat v květnu 2016. O dva roky později, v dubnu 2018, dosáhly tzv. principiální dohody, jež ponechávala prostor pro další diskusi o některých nevyřešených technických otázkách. I na nich se obě strany nyní plně shodly.

Další informace

ZPRÁVA
Internetové stránky k dohodě mezi EU a Mexikem
Informativní přehledy
Příběhy vývozců
Obchodní dohoda mezi EU a Mexikem – otázky a odpovědi
Obchodní vztahy EU a Mexika
Principiální dohoda