ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Koronavirus: Komise podporuje a usnadňuje přeshraniční léčbu pacientů a vysílání zdravotnického personálu

/czech-republic/file/health-workers-going-through-corridor-fight-coronavirus_csHealth workers going through a corridor to fight coronavirus

Health workers going through a corridor to fight coronavirus

Koronavirová pandemie způsobuje nebývalý a stále větší tlak na zdravotnické systémy v celé EU. Komise chce podporovat a podněcovat přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi celostátními, regionálními a místními orgány, a proto dnes vydala praktické pokyny pro členské státy.

03/04/2020

Přeshraniční spolupráce může pomoci zmírnit tlak na přetížené nemocnice tím, že pacienti nakažení koronavirem se přemístí za účelem léčby do členských států, kde jsou k dispozici kapacity v nemocnicích. Komise bude rovněž podporovat členské státy nebo nevládní organizace v tom, aby vysílaly kvalifikované týmy zdravotnického personálu s cílem nabídnout pomoc přes hranice.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas v této souvislosti prohlásil: „Jednota a solidarita v EU mají v boji proti koronaviru zásadní význam. Přeshraniční spolupráce může přispět k záchraně životů, jelikož zmírní přetížené kapacity v oblasti zdravotní péče v členských státech. Při naší společné reakci na největší krizi za poslední desetiletí použijeme veškeré dostupné prostředky.“

Komisařka Stella Kyriakidesová odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin uvedla: „Tuto krizi způsobenou koronavirem můžeme překonat pouze společně. Klíčová je spolupráce v oblasti záchrany životů mezi členskými státy. Solidarita v EU byla v posledních týdnech hmatatelná – členské státy léčily pacienty ze sousedních zemí, a to i v případě, že samy byly pandemií zasaženy. To je EU ve své nejlepší formě a pomocí těchto pokynů dnes chceme podpořit intenzivnější přeshraniční léčbu pacientů a větší nasazení zdravotnického personálu ze zemí EU s dodatečnou kapacitou tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Solidarita zachraňuje životy.“

Dnešní pokyny stanoví koordinovanější přístup k přeshraniční spolupráci v oblasti urgentní zdravotní péče. Pokyny rovněž nastiňují dodatečnou podporu a pomoc, které Komise poskytne zdravotnickým orgánům členských států, zejména tím, že:

  • Koordinuje žádosti o přeshraniční zdravotní péči prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost, kterému předsedá Komise, a systému včasného varování a reakce EU. Tyto žádosti by se mohly týkat například kapacity pro intenzivní péči, léčby a přemísťování pacientů nebo kvalifikovaných týmů zdravotnického personálu. Komise bude tyto žádosti a dostupnou pomoc v členských státech důkladně monitorovat.
  • Podporuje zdravotnické orgány žádající o pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Tento mechanismus umožňuje Komisi koordinovat a spolufinancovat nouzovou přepravu pacientů a kvalifikovaných týmů zdravotnického personálu přes hranice.
  • Stanoví pravidla pro přeshraniční mobilitu pacientů a objasní kroky, které je třeba učinit pro náhradu nákladů na zdravotní péči v případě přeshraniční léčby, v souladu s předpisy o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
  • Vybízí k přeshraničnímu nasazení kvalifikovaných týmů zdravotnického personálu. Komise rovněž vybízí místní, regionální a celostátní zdravotnické orgány, aby využívaly stávající dvoustranné a regionální dohody a vyjasnily vzájemné uznávání odborných lékařských kvalifikací.
  • Provozuje systému pro podporu klinického řízení na pomoc zdravotnickým pracovníkům, aby mohli sdílet poznatky a odborné znalosti. Tento systém poskytuje webovou konferenční platformu, která klinickým lékařům umožňuje vyměňovat si znalosti, diskutovat a sdílet klinické případy v celé EU.*

Pokud jde o finanční pomoc pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče, Komise rovněž rozšířila Fond solidarity tak, aby se vztahoval i na situace představující ohrožení veřejného zdraví. Kromě toho jsou výdaje na zdravotnictví způsobilé v rámci strukturálních fondů a v rámci koordinované ekonomické reakce na koronavirovou pandemii již byla poskytnuta další flexibilita pro přesun finančních prostředků. Navíc bude poskytnuta další podpora prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu, který byl představen včera.

Další informace

Internetové stránky Komise o reakci EU na šíření koronavirové nákazy

 * Lékaři a zdravotničtí pracovníci, kteří mají zájem získat více informací a připojit se k tomuto systému, mohou zaslat e-mail na adresu SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu.