ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Nová pravidla EU pro přeshraniční platby ušetří peníze spotřebitelům i podnikům

/czech-republic/file/withdrawing-euros_csWithdrawing euros

Withdrawing euros ©EC AV Service
©EC AV Service

Ode dneška budou pro spotřebitele a podniky v členských státech mimo eurozónu levnější přeshraniční platby v eurech. Jde o součást plánu, jak spotřebitelům usnadnit a zlevnit přístup k finančním službám.

16/12/2019

Díky novým pravidlům EU budou všechny přeshraniční platby v eurech v členských státech mimo eurozónu – v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Dánsku, Maďarsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Švédsku a ve Velké Británii* – účtovány stejně jako domácí platby. Například bulharský spotřebitel, který se rozhodne poslat eura do zahraničí, bude od nynějška platit stejný poplatek, jako platí při úhradě v levech v Bulharsku. Jinými slovy, poplatky za přeshraniční platby v eurech budou velmi nízké, nebo dokonce nulové.

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za hospodářství ve prospěch lidí, k tomu uvedl: „Tato pravidla umožní všem našim občanům a společnostem stejnou měrou profitovat z levných přeshraničních plateb v eurech. Jedná se o pozitivní a konkrétní příklad toho, jak jednotný trh může evropským spotřebitelům přinášet skutečné výhody. Například rodina v Rumunsku, která si přeje zasílat peníze v eurech svému dítěti, které studuje v Paříži v rámci programu Erasmus, již nebude muset zohledňovat dodatečné náklady, neboť bude nyní platit stejný poplatek jako v případě tuzemské transakce v Rumunsku.“

Komise bude uplatňování těchto pravidel pozorně sledovat a bude úzce spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na zajištění jejich řádného provádění. 

Tato pravidla stanovená v nařízení (EU) 2019/518, jsou součástí pokračujícího úsilí Komise o usnadnění a zlevnění přístupu k finančním službám pro spotřebitele, jak je uvedeno v akčním plánu finančních služeb pro spotřebitele z března 2017. Jako další krok začnou od dubna 2020 platit další ustanovení, která umožní spotřebitelům v EU porovnávat poplatky za konverzi měny při platbách kartou v jiné měně EU.

Souvislosti

Dne 28. března 2018 navrhla Komise změnit stávající nařízení EU o přeshraničních platbách (nařízení č. 924/2009). Tyto návrhy vycházely z akčního plánu týkajícího se finančních služeb pro spotřebitele, který byl zveřejněn v březnu 2017. V návaznosti na dohodu Evropského parlamentu a Rady bylo nařízení (EU) 2019/518 dne 29. března 2019 zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.