ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Podpora eura v Evropě je rekordně vysoká

/czech-republic/file/euro_csEuro

Euro ©EC AV Service
©EC AV Service

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometr si více než tři čtvrtiny občanů eurozóny myslí, že jednotná měna je pro Evropskou unii dobrá. Tento podíl je nejvyšší od roku 2002, kdy se s průzkumy začalo.

29/11/2019

Rychlé shrnutí

Nejnovější Eurobarometr pro eurozónu:

  • více než tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že euro je pro EU dobré, což je nejvyšší podpora od jeho zavedení

  • 69 % Evropanů je pro větší koordinaci v eurozóně, menší míru spolupráce by si přálo jen 7 % z nich

  • 65 % občanů si myslí, že euro je prospěšné i pro jejich zemi

  • 65 % dotázaných je také pro zrušení jedno- a dvoucentových euromincí a zaokrouhlení cen na nejbližších pět centů (pro je 16 z 19 zemí eurozóny)

Tisková zpráva

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Eurobarometr o otázkách eurozóny se 76 % respondentů domnívá, že jednotná měna je pro EU dobrá. Tento podíl je nejvyšší od zavedení euromincí a eurobankovek v roce 2002. Oproti rekordní úrovni z loňskému roku se ještě o 2 procentní body zvýšil. Kromě toho si 65 % občanů v eurozóně myslí, že euro je prospěšné i pro jejich zemi; také tento výsledek je nejvyšší v historii. Společnou měnu podporuje většina občanů ve všech 19 členských státech eurozóny.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „I téměř 28 let poté, co jsem se podepsal pod Maastrichtskou smlouvu, jsem stále přesvědčen, že to byl nejdůležitější podpis v mém životě. Euro se za dvacet let své existence stalo symbolem jednoty, suverenity a stability. V uplynulých pěti letech jsme usilovně pracovali na tom, aby se Evropa oprostila od následků krize, aby všichni Evropané pocítili pozitivní vliv zaměstnanosti, růstu a investic a aby evropská hospodářská a měnová unie byla silnější než kdykoli předtím. Euro a já jsme to jediné, co se z Maastrichtské smlouvy nezměnilo, takže mě v závěru mého působení v roli předsedy Evropské komise potěšilo, že společná měna má takovou rekordní podporu. Euro, jehož prosazení bylo naším životním úkolem, představuje jedno z nejvýznamnějších evropských aktiv do budoucna. Dělejme vše pro to, aby našim občanům i nadále přinášelo prosperitu a bezpečí.“

Místopředseda Evropské komise odpovědný za euro, sociální dialog, finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů Valdis Dombrovskis uvedl: „Euro je dnes silnější než kdy dříve. Z toho, že jsme jím nahradili 19 různých měn, plyne řada výhod pro občany, podniky i členské státy. Není tedy náhoda, že ho podporuje většina Evropanů. Jejich rekordní podpora nám dává jasný mandát, abychom dále posilovali hospodářskou a měnovou unii a upevňovali mezinárodní roli eura.“

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Doba pochybností o integritě naší jednotné měny už je dávno pryč. Euro je jedním z největších evropských úspěchů a přineslo reálné výhody evropským občanům, podnikům i vládám. Od počátku krize a od nástupu této Komise se nám podařilo hospodářskou a měnovou unii posílit, ale ještě nejsme hotovi. Budoucnost eura se stále vytváří. Musíme se postarat o to, aby jeho podpora i nadále rostla a aby byly přínosy eura rovnoměrněji rozděleny mezi všechny občany.“  

S eurem je život snazší

Euro je mladá měna, která letos oslavila 20 let existence. Praktické výhody, které Evropanům v každodenním životě přináší, jsou však již zcela zjevné. Čtyři pětiny respondentů souhlasí s tím, že euro zjednodušilo přeshraniční podnikání, srovnávání cen a nakupování v zahraničí, a to i po internetu. Naprostá většina obyvatel eurozóny si také myslí, že euro usnadnilo a zlevnilo cestování.

Euro ovšem nejsou jen mince a bankovky, které nosíme v peněžence: představuje symbol jednoty Evropy a její síly ve světě. Dnes již euro slouží jako měna 340 milionů Evropanů v 19 členských státech. A všem přináší reálné výhody: stabilní ceny, nižší transakční náklady, ochranu úspor, transparentnější a konkurenceschopnější trhy, intenzivnější obchod, snazší cestování a vyšší životní úroveň. Kromě toho jsou s eurem určitým způsobem spojeny měny dalších přibližně 60 zemí na celém světě.

Silná podpora pro reformy a koordinaci hospodářských politik, ale i pro zrušení jedno- a dvoucentových mincí

Co se týče koordinace hospodářských politik, včetně těch rozpočtových, podle názoru 69 % Evropanů potřebuje eurozóna větší koordinaci, zatímco menší míru spolupráce by si přálo jen 7 % z nich. Občané také nadále výrazně podporují hospodářské reformy, které mají zlepšit výkonnost národních hospodářství (80 %). Výsledky za jednotlivé země ukazují, že tyto myšlenky mají podporu jasné většiny obyvatel ve všech zemích eurozóny.

Dále 65 % dotázaných uvedlo, že souhlasí se zrušením nepraktických jedno- a dvoucentových euromincí, přičemž by se ceny nákupů v obchodech a supermarketech povinně zaokrouhlovaly na nejbližších pět centů. Tuto myšlenku podporuje absolutní většina v 16 z 19 zemí eurozóny.

Souvislosti

Občané odpovídali na řadu otázek, které se týkaly různých témat od názoru na euro a související praktické záležitosti až po hodnocení hospodářské situace, politik a reforem v jejich zemi a v eurozóně. Kromě toho se zjišťovaly jejich názory a očekávání ohledně příjmů domácností a inflace.

Průzkumu, který proběhl formou telefonického dotazování mezi 14. a 19. říjnem 2019, se zúčastnilo přibližně 17 500 respondentů v 19 zemích eurozóny.

Další informace

Úplná zpráva a výsledky průzkumu za jednotlivé země

Historie a přínosy eura

Tisková zpráva: Euro slaví 20 let od svého vzniku