ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Soutěž o 4 vstupy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

/czech-republic/file/idff-jihlava_csIDFF Jihlava

IDFF Jihlava ©Ji.hlava
©Ji.hlava

Za necelý měsíc vypukne již 23. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlavaZahrajte si s námi o 2x2 volné lístky s ubytováním a uhádněte autora snímku Vize 2000, který Komise letos podpořila. Vaše tipy na správnou odpověď můžete psát přímo do komentářů pod soutěžní příspěvek až do pátku 4. 10. 2019. Dva vylosované výherce vyhlásíme už 7. 10. 2019 na našem Facebooku

30/09/2019

Pravidla soutěže na Facebooku

Všeobecná ustanovení

 1. Tato pravidla ustanovují podmínky a pravidla soutěže o 4 vstupy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a ubytování, kterou organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR (dále jen „organizátor“).

 2. Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.

 3. Soutěže se mohou zúčastnit jen osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nebo mající jinou významnou vazbou na ČR (např. zde studují).

 4. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgarismy, nenávistné projevy či porušovat práva duševního vlastnictví. Organizátor si také vyhrazuje právo mazat všechny komentáře, které nebudou k tématu soutěže.

 5. Soutěž probíhá do 4. 10. 2019 23:59 hod.

 6. Vyhodnocení soutěže bude publikováno na FB v samostatném příspěvku 7. 10. 2018.

 7. Důležité informace a změny oznámí organizátor vždy na své oficiální stránce na Facebooku.

Princip soutěže

 1. Organizátor nahraje v termínu konání soutěže jeden příspěvek s nápovědou.
 2. Soutěžící zasílají v průběhu trvání soutěže své tipy na správnou odpověď přímo do KOMENTÁŘŮ POD PŘÍSPĚVKEM SOUTĚŽE.

Vyhodnocení soutěže

 1. Soutěž má dva výherce.
 2. Soutěží se celkem o čtyři lístky na Mezinárodní festival dokumentárních filmů a ubytování, jež obdrží dva výherci.
 3. Výherci soutěže budou určeni losováním ze všech správných odpovědí přidaných ve stanovené lhůtě, dle podmínek soutěže.

Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor může vyloučit kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže v případě, že by soutěžící svým jednáním porušoval pravidla soutěže nebo by byl z takového jednání důvodně podezřelý.
 2. Pokud se prokáže, že výherce nesplnil kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat celou soutěž. Všechny změny pravidel nabývají účinnost jejich zveřejněním na FB stránce organizátora. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.