ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise navrhuje rámec pro správu rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost

/czech-republic/file/eurojpg-0_cseuro.jpg

euro @EU
@EU

Komise navrhuje důležitý krok v prohloubení hospodářské a měnové unie. Jedná se o rozpočtový nástroj pro konvergenci. Na návrh Komise stanoví Rada každý rok strategické směry reformních a investičních priorit eurozóny. Následně přijme Rada doporučení s pokyny pro jednotlivé země eurozóny. Oba kroky budou plně začleněny do tzv. evropského semestru. Návrh vychází z vize v tzv. „zprávě pěti předsedů“ z června 2015 a pokynů eurosummitu z června 2019.

24/07/2019

Evropská komise předkládá návrh rámce pro správu rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost, který vychází z vize stanovené ve zprávě pěti předsedůz června 2015, sdělení Komise o prohloubení hospodářské a měnové unie ze dne 12. června 2019 a pokynů ze zasedání eurosummitu ze dne 21. června 2019. Tento nástroj pomůže členským státům eurozóny a dalším zúčastněným členským státům zvýšit odolnost jejich ekonomik a celé eurozóny prostřednictvím podpory cílených reforem a investic.

Euroskupina již vymezila hlavní prvky rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost. Komise dnes předkládá návrh na organizaci jeho správy. Součástí tohoto návrhu je rámec pro stanovení strategických směrů reforem a investic, které mají být prostřednictvím nového rozpočtového nástroje podpořeny v souladu s celkovým rámcem pro koordinaci hospodářských politik EU (evropský semestr) a dalšími politickými nástroji EU.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, jakož i za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Posilování evropské hospodářské a měnové unie je ústředním bodem mé práce v této Komisi. Dnes se snažíme zajistit, aby měli spolunormotvůrci EU k dispozici všechny prvky nezbytné k úspěšnému a včasnému přijetí dohody o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost. Podpora soudržných reforem a investičních balíčků pomůže zvýšit konkurenceschopnost a posílit odolnost a konvergenci, díky čemuž bude Evropa silnější a bude více prosperovat.“

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger k tomu dodal: „Rozpočet EU bude v budoucnu poskytovat finanční podporu na kombinované strukturální reformy a investice navržené členskými státy eurozóny. Díky tomu se zvýší účinnost výdajů EU a podpoří konvergence a konkurenceschopnost v eurozóně. Náš dnešní návrh zavádí způsob, jakým se tento nový nástroj bude spravovat. Pro eurozónu to představuje významnou inovaci.“

Podle dnešního návrhu stanoví Rada každý rok po projednání v Euroskupině strategické směry týkající se reformních a investičních priorit eurozóny jako celku. Následně přijme Rada doporučení, které bude obsahovat pokyny pro jednotlivé členské státy eurozóny týkající se reforem a investic, jež mají být v rámci nástroje podpořeny.

Oba tyto kroky budou plně začleněny do kroků a pokynů stanovených v rámci evropského semestru a budou s nimi v souladu. Provádění tohoto nástroje bude sladěno s harmonogramem evropského semestru. Bude rovněž probíhat v souladu a v součinnosti s ostatními politikami v oblasti investic, jako jsou fondy politiky soudržnosti EU, Nástroj pro propojení Evropy a Program InvestEU.

Členské státy mimo eurozónu, které se účastní mechanismu směnných kurzů II, se do rozpočtového nástroje budou moci zapojit na dobrovolné bázi. Za tímto účelem by měla být vypracována vhodná opatření, která budou s dnešním návrhem konzistentní.

Nový rámec členským státům eurozóny umožní zejména: 

i. stanovit strategické směry reforem a investičních priorit v eurozóně (jako součást doporučení pro eurozónu);

ii. poskytnout pokyny pro jednotlivé země týkající se reformních a investičních cílů, které budou přijaty souběžně s doporučeními pro jednotlivé země;

iii. získat od Komise informace o tom, jak se členské státy eurozóny řídily předchozími strategickými směry

Rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost bude vytvořen v rámci návrhu na program na podporu reforem. Měl by být součástí rozpočtu Unie a jeho velikost se stanoví na základě jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027.

Souvislosti:

Jednání o rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu vycházejí z návrhu Komise na program na podporu reforem z května 2018. Tento nástroj bude začleněn do rozpočtu EU a budou z něj podporovány cílené balíčky reforem a investic členských států eurozóny.

Na eurosummitu, který se konal 14. prosince 2018, pověřily hlavy států a předsedové vlád Euroskupinu, aby se zabývala koncepcí, podmínkami využívání a načasováním uvedeného nástroje. Nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu má být součástí rozpočtu Unie a v případě potřeby bude zřízen změnou legislativního návrhu Komise na program na podporu reforem. Z eurosummitu rovněž vyplynulo, že by uvedený nástroj měl podléhat kritériím a strategickým pokynům, které stanoví členské státy eurozóny.

Podle hlavních prvků dohodnutých Euroskupinou v souboru podmínek, jež byly potvrzeny na červnovém eurosummitu, bude cílem rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost podporovat kombinované strukturální reformy a investice v členských státech eurozóny, a posílit tak potenciální růst a zlepšit odolnost a přizpůsobivost ekonomik eurozóny. Nástroj bude doplňovat stávající fondy EU.

Jak je uvedeno v souboru podmínek, členské státy eurozóny na dobrovolném základě předloží řádně podložené a soudržné návrhy reformních a investičních balíčků, které Komise posoudí na základě transparentních kritérií. Finanční podpora by byla poskytována ve splátkách za podmínky dosažení dohodnutých milníků. Členské státy eurozóny, které se účastní zasedání Rady, Euroskupiny a eurosummitu, by stanovovaly strategickou orientaci a pokyny v rámci doporučení Rady k hospodářské politice eurozóny.

Další informace: 

Návrh Komise na rámec pro správu rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost

Návrh Komise na program na podporu reforem (ze dne 31. května 2018) 

Sdělení „Prohloubení evropské hospodářské a měnové unie: zhodnocení čtyři roky po zprávě pěti předsedů“ – červen 2019

Diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie (ze dne 31. května 2017)

Zpráva pěti předsedů: Dokončení evropské hospodářské a měnové unie (ze dne 22. června 2015)

Hlavní prvky rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost dohodnuté v rámci Euroskupiny (ze dne 14. června 2019)

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis na Twitteru: @VDombrovskis

Komisař Oettinger na Twitteru: @GOettingerEU