ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

rescEU: EU sestavuje první hasičskou flotilu pro příští období lesních požárů

/czech-republic/file/swedenfires2jpg_cssweden_fires_2.jpg

pozary ve Svedsku @EU
@EU

Již pět členských států EU, které byly v posledních letech často postiženy lesními požáry, dalo své letouny a helikoptéry k dispozici pro přechodnou flotilu rescEU na rok 2019. Základem flotily jsou: 2 letouny z Chorvatska, 1 letoun z Francie, 2 letouny z Itálie, 2 letouny ze Španělska a 6 vrtulníků ze Švédska. Kromě vytvoření flotily rescEU posiluje Evropská komise své monitorovací a koordinační kapacity v oblasti přípravy na období lesních požárů.

21/05/2019

V rámci přípravy na riziko lesních požárů během nadcházejícího léta Komise představila první flotilu hasičských letadel v rámci nového systému rescEU určeného pro boj s přírodními katastrofami. V počátečním přechodném období bude tuto flotilu tvořit sedm hasičských letounů a šest vrtulníků. Komise spolupracuje se zúčastněnými zeměmi na doplnění dalších prostředků během nadcházejících týdnů.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Systém rescEU je konkrétní – a evropskou – odpovědí na potřebu pomoci mnoha našim občanům, kteří čelí hrozbě přírodních katastrof. Byli jsme jako obyvatelé Evropy v šoku, kolik lidí přišlo v posledních letech při lesních požárech od Portugalska po Řecko o život. Evropská solidarita musí spočívat zejména v ochraně občanů a vzájemné pomoci ve složitých dobách. Systém rescEU nabízí konkrétní řešení a důsledně převádí evropskou solidaritu do praxe.“

Komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides dodal: „Lesní požáry nečekají. EU a její členské státy spojily síly a uvedly v život systém rescEU, aby chránily své občany a jejich životy. Díky rescEU máme v obdobích krize k dispozici dodatečnou záchrannou síť. Jsem velmi hrdý na to, že se evropská flotila pro hašení lesních požárů stane letos v létě skutečností. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným státům, které do této flotily přispěly, a připravily nás tak tím nejlepším způsobem na letošní období lesních požárů.“

Protipožární kapacity 

  • Již pět členských států EU, které byly v posledních letech často postiženy lesními požáry, dalo své letouny a helikoptéry k dispozici pro přechodnou flotilu rescEU na rok 2019.
  • Základem flotily jsou: 2 letouny z Chorvatska, 1 letoun z Francie, 2 letouny z Itálie, 2 letouny ze Španělska a 6 vrtulníků ze Švédska.

Přípravná a monitorovací opatření pro příští období lesních požárů

Kromě vytvoření flotily rescEU posiluje Evropská komise své monitorovací a koordinační kapacity v oblasti přípravy na období lesních požárů.

  • Středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) s nepřetržitým provozem bude v létě posíleno o podpůrný tým pro boj proti lesním požárům tvořený odborníky z členských států.
  • ERCC bude během léta pořádat pravidelné videokonference s členskými státy za účelem sdílení informací o riziku požáru v celé Evropě.
  • K mapování mimořádného rizika výskytu lesních požárů bude využíván satelitní systém EU Copernicus.
  • Všechny členské státy EU a partnerské země se v rámci přípravy na příští období lesních požárů zúčastnily výročního zasedání v Bruselu k této problematice.
  • V minulých měsících proběhla řada cvičení v terénu zaměřených na lesní požáry. Patřila sem cvičení v terénu MODEX v oblasti civilní ochrany a lesních požárů, jež proběhla ve dnech 7. až 10. dubna 2019 na chorvatském ostrově Cres za účasti odborníků a záchranných týmů z různých zemí EU. Další cvičení se konala ve Splitu v Chorvatsku a v Aix-en-Provence ve Francii.

Dlouhodobým cílem je doplnit další kapacity a prostředky a vybudovat silnější zálohy rescEU.

V posledních letech postihly Evropu vážné přírodní katastrofy i katastrofy způsobené člověkem: kvůli lesním požárům, záplavám, bouřím a zemětřesením přišlo v roce 2018 o život více než sto lidí. V zájmu lepší ochrany občanů v nouzi posiluje nyní rescEU kolektivní schopnost Unie předcházet katastrofám, které ovlivňují naši společnost, a připravovat se a reagovat na ně.

Souvislosti

Proč byl systém rescEU zřízen?

Doposud byl mechanismus civilní ochrany EU založen na systému, kterým EU koordinovala dobrovolnou pomoc zúčastněných států určenou pro zemi, jež o ni žádala. Nabídky pomoci koordinuje evropské středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se sídlem v Bruselu. Extrémní povětrnostní podmínky a dosud nevídané hrozby v posledních letech vedly k tomu, že si členské státy již nejsou schopny tolik vzájemně pomáhat, a to zejména v případech, kdy stejné živelní pohromě čelí několik členských států současně. V takových případech, kdy jsou prostředky pomoci omezené nebo úplně chybí, neměla EU záložní kapacity pro pomoc členským státům, které ji nutně potřebovaly.

Další informace

Informativní přehled

Otázky a odpovědi – EU, která chrání: plán EU na posílení civilní ochrany vstoupil v platnost