ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Rozpočet EU na období 2021–2027: Komise vítá souhlas Parlamentu s programem InvestEU

/czech-republic/file/facebookpost1200x1200pxcz01png_csfacebook_post_1200x1200px_cz_01.png

InvestEU @EU
@EU

Program se zaměří na investice ve čtyřech hlavních oblastech: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Spolu s fondem vznikne i poradenské centrum, jež bude poskytovat cílenou podporu předkladatelům projektů, a internetový portál, na němž bude k dispozici databáze projektů připravených k realizaci.

18/04/2019

Evropská komise přivítala výsledek hlasování Evropského parlamentu o programu InvestEU, který má v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU podpořit soukromé i veřejné investice v Evropě. Díky tomu jsme o krok blíže k vytvoření fondu InvestEU.

InvestEU zjednoduší přístup k evropskému financování investičních projektů a zároveň má toto financování zefektivnit. Navazuje na úspěch Junckerova plánu a spojuje v sobě Evropský fond pro strategické investice a třináct dalších finančních nástrojů EU, které v současnosti slouží k podpoře investic v Unii.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Díky investičnímu plánu se Evropa dostala znovu do hry a naplnila se prvořadá priorita této Komise: vytváření pracovních míst a zajištění růstu. Můžeme ale udělat ještě více, a proto potřebujeme program InvestEU. Prostřednictvím inteligentního využívání rozpočtu Unie přispěje InvestEU k tomu, aby Evropa nadále přitahovala investory z celého světa. Během příštího desetiletí přinese tento program nejméně 650 miliard eur, které může Evropa investovat do své budoucnosti, do své ekonomiky a do svých občanů.“

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen uvedl: „Budoucí generace investiční podpory v EU již je na dosah. Brzy získají podniky a podnikatelé snazší přístup k finančním prostředkům EU, aby mohli realizovat své plány v konkrétních projektech. To pomůže EU udržet si vedoucí pozici v oblasti inovací a opatření týkajících se klimatu. Zároveň bude schopna vytvářet pracovní místa a zajistí tak model růstu, který bude sociálně, environmentálně i ekonomicky udržitelný.“

Program InvestEU staví na inovativním přístupu Junckerova plánu k investicím: využije omezené množství veřejných zdrojů s rozpočtovou zárukou EU, které pak aktivují značné soukromé i veřejné finanční prostředky. Záruka ve výši 38 miliard eur se zaměří na investice ve čtyřech hlavních oblastech: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Měla by v Evropě podnítit další investice ve výši nejméně 650 miliard eur.

Podobně jako v případě Junckerova plánu vznikne spolu s fondem InvestEU poradenské centrum, jež bude poskytovat cílenou podporu předkladatelům projektů, a internetový portál, na němž bude k dispozici databáze projektů připravených k realizaci, která bude snadno přístupná potenciálním investorům. Junckerův plán byl rovněž inspirací pro to, aby se program Invest EU začlenil do hospodářských politik, ve kterých Komise kombinuje investice, strukturální reformy a fiskální odpovědnost. Díky tomu zůstane Evropa přitažlivým místem, kde se budou podniky usazovat a prosperovat.

Program InvestEU je partnerstvím se skupinou Evropské investiční banky (EIB), tj. banky EU, a budou se do něj moci zapojit také jiní realizační partneři. Rozpočtové aspekty programu InvestEU ovšem závisejí na dosažení celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

Jak vyplývá z nejnovějších údajů Evropské investiční banky, která je strategickým partnerem Komise pro Junckerův plán, podařilo se prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) do dubna 2019 mobilizovat investice ve výši téměř 393 miliard eur. Operace dosud schválené v rámci EFSI představují ve všech 28 členských státech financování v celkovém objemu 72,8 miliardy eur. Evropská investiční banka schválila 524 infrastrukturních projektů podporovaných z EFSI v hodnotě 53,8 miliardy eur a v rámci Evropského investičního fondu bylo schváleno 554 dohod o financování pro malé a střední podniky ve výši 19 miliard eur, které pomohou 945 000 podnikům.

Další informace

Zpráva: Program InvestEU: Otázky a odpovědi

Informativní přehled: Co je program InvestEU?

Informativní přehled: InvestEU: Co bude financovat?

Tisková zpráva o návrhu týkajícím se programu InvestEU (6. června 2018): Program InvestEU má podpořit tvorbu nových pracovních míst, hospodářský růst a inovace v Evropě

Návrh nařízení, kterým se zavádí Program InvestEU (6. června 2018)

Rozpočet EU pro budoucnost

Předseda Juncker na Twitteru: @JunckerEU

Místopředseda Katainen na Twitteru: @jyrkikatainen

#InvestEU