ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Obchod mezi EU a USA: Komise vítá, že Rada dala zelenou k zahájení jednání se Spojenými státy

/czech-republic/file/euusa2jpg_cseu_usa_2.jpg

EU-USA @EU
@EU

Schválené mandáty se týkají dvou možných dohod s USA. První, která by mohla být striktně zaměřená na průmyslové zboží s výjimkou zemědělských produktů, a druhé, zaměřené na posuzování shody, díky níž bude pro společnosti snazší doložit, že jejich výrobky splňují technické požadavky na obou stranách Atlantiku.

16/04/2019

Evropská komise vítá rozhodnutí Rady přijmout směrnice pro obchodní jednání se Spojenými státy, a tím pokračovat v provádění společného prohlášení, které předseda Juncker a prezident Trump dohodli v červenci 2018.

Členské státy Evropské unie daly Komisi zelenou k tomu, aby zahájila s USA formální jednání o dvou dohodách: dohodě o posuzování shody a dohodě o odstranění cel na průmyslové výrobky. Podařilo se to jen tři měsíce potom, co Evropská komise předložila mandáty, a v souladu se závěry březnového zasedání Evropské rady, během něhož vedoucí představitelé EU vyzvali k „rychlému provádění všech prvků společného prohlášení USA–EU ze dne 25. července 2018“.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásilEvropská unie plní to, na čem jsme se s prezidentem Trumpem dohodli 25. července 2018. Chceme docílit situace, která bude z hlediska obchodu oboustranně výhodná a přínosná jak pro Spojené státy, tak pro EU. Konkrétně máme v úmyslu radikálně snížit cla na průmyslové výrobky, neboť by to mohlo přinést další nárůst vývozu EU a USA v hodnotě okolo 26 miliard eur. Obchodní vztah Evropské unie a Spojených států patří k těm nejdůležitějším na světě. V pozitivním duchu, v jakém probíhalo loňské červencové setkání, chceme dále posilovat obchod mezi námi.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová dodalaJe to vítané rozhodnutí, které pomůže zmírnit napětí v oblasti obchodu. Jsme nyní připraveni zahájit formální rozhovory o těchto dvou cílených dohodách, které přinesou skutečné výhody lidem i ekonomikám na obou stranách Atlantiku. Jsem přesvědčena o tom, že odstranění překážek obchodu, které mezi námi stojí, může být oboustranně výhodné.

Směrnice pro jednání se týkají dvou možných dohod s USA:

  • obchodní dohody striktně zaměřené na průmyslové zboží, s výjimkou zemědělských produktů,
  • druhé dohody o posuzování shody, díky níž bude pro společnosti snazší doložit, že jejich výrobky splňují technické požadavky na obou stranách Atlantiku.

V souladu se směrnicemi, které schválily vlády členských států EU, Komise dále přezkoumá potenciální hospodářské, environmentální a sociální dopady dohody s ohledem na závazky EU vyplývající z mezinárodních dohod, včetně Pařížské dohody o změně klimatu. Toto posuzování, jakož i samotný proces vyjednávání, budou prováděny formou pravidelného dialogu s Evropským parlamentem, členskými státy, občanskou společností a všemi příslušnými zúčastněnými stranami v souladu se závazkem Komise k transparentnosti. Komise nyní v rámci svého prosazování inkluzivní obchodní politiky provádí veřejnou konzultaci o dobrovolné regulační spolupráci.

Ekonomická analýza, kterou Evropská komise provedla, již naznačuje, že by dohoda mezi EU a USA o odstranění cel na průmyslové zboží do roku 2033 zvýšila vývoz z EU do USA o 8 % a vývoz USA do EU o 9 %. To odpovídá dodatečným ziskům ve výši 27 miliard eur z vývozu EU a 26 miliard eur z vývozu USA.

Souvislosti

Přímým výsledkem setkání předsedy Junckera s prezidentem Trumpem dne 25. července 2018 a společného prohlášení obou stran je, že nebyla uložena žádná nová cla, a to ani na automobily a automobilové součástky. EU a USA dále usilují o odstranění všech stávajících cel na průmyslové zboží a zlepšení spolupráce.

Od července 2018 EU a USA prostřednictvím výkonné pracovní skupiny EU–USA pracují na provádění kroků dohodnutých v prohlášení.

V lednu 2019 předložila Komise členským státům návrhy mandátů k vyjednávání za účelem odstranění cel na průmyslové výrobky a usnadnění posuzování shody se Spojenými státy. Dnešním rozhodnutím se tento schvalovací proces finalizuje.

Pokud jde o další aspekty společného prohlášení, Spojené státy jsou nyní největším dodavatelem sójových bobů do Evropy a svůj trh budou moci brzy rozšířit v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise zahájit postup, jímž povolí použití sójových bobů z USA v biopalivech. Evropská komise zítra zveřejní nejnovější údaje. Z nejčerstvějších dat rovněž vyplývá, že v říjnu a listopadu 2018 došlo k prudkému nárůstu dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) z USA. Evropská unie také určila řadu oblastí, v nichž by dobrovolná spolupráce s USA v otázkách regulace mohla přinést rychlé a podstatné výsledky.

Další informace

Společné prohlášení EU a USA z července 2018

Ekonomická analýza Komise

Informativní přehled – hospodářské zisky z odstranění průmyslových cel mezi EU a USA

Veřejná konzultace týkající se regulační spolupráce mezi EU a USA

Více informací o současných obchodních vztazích EU a USA