ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Ochrana evropských spotřebitelů: hračky a auta jsou první na seznamu nebezpečných výrobků

/czech-republic/file/teddyjpg_csteddy.jpg

Plysovy medvidek @pixabay
@Pixabay

Hlavními důvody pro nahlašování jsou chemická rizika a rizika zranění (25 % každé) a nebezpečí udávení dětí (18 %). Nejčastějším opatřením ke snížení rizik je stažení výrobku z trhu. Problematické však zůstává získávání produktů zpět od spotřebitelů. Až třetina jich vědomě pokračuje v používání výrobku i po jeho stažení z trhu.

05/04/2019

Evropská komise zveřejnila svou zprávu o systému Safety Gate pro nebezpečné výrobky (dříve systém rychlého varování) za rok 2018.

Zpráva konstatuje, že si orgány vyměnily 2 257 varování před nebezpečnými výrobky. Mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků patřily hračky (31 %), po nichž následovala „motorová vozidla“ (19 %) a „oděvy, textilie a módní výrobky“ (10 %). Hlavními nahlašovanými riziky byla chemická rizika a rizika zranění (po 25 %) a dále nebezpečí udávení pro děti (18 %).

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Safety Gate je klíčovým nástrojem k ochraně Evropanů před nebezpečnými výrobky. A skutečně funguje. Jak dokládá zpráva, prosazování těchto pravidel je účinné – bylo vydáno přes 2 000 varování a téměř dvakrát tolik výrobků bylo staženo z trhu a z oběhu. Budeme i nadále spolupracovat s vnitrostátními orgány a se třetími zeměmi na zajištění trvalé bezpečnosti všech evropských spotřebitelů.“

Stažení výrobku z oběhu je jedním z nejběžnějších opatření ke snížení rizik, která nebezpečné výrobky představují, avšak podíl výrobků, které se podařilo získat od spotřebitelů zpět, zůstává obecně nízký. Jak ukazuje nový průzkum týkající se této problematiky, třetina respondentů vědomě pokračuje v používání výrobků stažených z oběhu. To znamená, že oznámení o stažení z oběhu nemusí mít na spotřebitele velký vliv, případně že informování o riziku není dostatečně jasné.

Více než polovina všech zjištěných nebezpečných výrobků pochází z Číny. Spolupráce s čínskými orgány v oblasti bezpečnosti výrobků zůstává prioritou, ale její výsledky jsou nejednoznačné. Komise je v této záležitosti trvale v kontaktu s příslušnými čínskými orgány. Tato spolupráce zahrnuje i zvyšování povědomí o pravidlech bezpečnosti výrobků, která musí být při prodeji výrobků spotřebitelům v EU dodržena.

Souvislosti

Systém rychlého varování již od roku 2003 zaručuje, že se informace o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které byly kdekoliv v Evropě staženy z trhu a/nebo z oběhu, rychle dostanou ke členským státům a k Evropské komisi. Díky tomu lze pak v celé EU přijmout vhodná následná opatření (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu nebo z oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány). Evropská komise přejmenovala systém rychlého varování na Safety Gate.

Safety Gate má vlastní veřejně přístupné internetové stránky, které umožňují přístup k týdenním aktualizacím varování zasílaných vnitrostátními orgány zapojenými do systému. Každý týden je zaregistrováno přibližně 50 varování, která jsou zveřejněna na internetových stránkách.

Podniky mají také k dispozici zvláštní nástroj Business Gateway určený k rychlému a účinnému varování vnitrostátních orgánů před výrobkem, který uvedly na trh a který by mohl být nebezpečný. 

Další informace

Výroční zpráva a informativní přehled s národními statistikami

Safety Gate

Seznamy varování Safety Gate

Průzkum týkající se účinnosti stahování z oběhu

Business Gateway

Nástroj pro vyhledávání informací zveřejněných v systému rychlého varování

Národní kontaktní místa Safety Gate

Statistický nástroj Safety Gate – vytvořte si vlastní statistiku