ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropský obranný fond je na obzoru: 525 milionů eur na Eurodron a jiné společné výzkumné a průmyslové projekty

/czech-republic/file/defence-policejpg-0_csdefence_-_police.jpg

obrana @EU
@EU
  • Komise uvolnila 525 mil. EUR na průmyslové a výzkumné projekty na roky 2019-2020
  • Projekty se zaměří např. na technologii dronů, družicovou komunikaci, kybernetickou obranu či umělou inteligenci
  • Komise také vyhlásí výzvy k podávání návrhů ve všech prioritních oblastech
  • Způsobilá konsorcia se mohou přihlásit na výzvy pro 2019 do konce srpna
19/03/2019

Komise přijala pracovní programy pro spolufinancování společných průmyslových projektů v oblasti obrany na období 2019–2020 ve výši téměř 500 milionů eur. Dalších 25 milionů eur bylo vyčleněno na financování kooperativních projektů obranného výzkumu v roce 2019. Související výzvy k podávání návrhů byly vyhlášeny také dnes.

Junckerova Komise vyvíjí v oblasti ochrany a obrany Evropanů mimořádné úsilí. Od roku 2021 bude plnohodnotný Evropský obranný fond podporovat inovativní a konkurenceschopnou průmyslovou základnu v oblasti obrany a přispívat ke strategické autonomii EU. Komise však pracuje na tom, aby se spolupráce v oblasti obrany financovaná z rozpočtu EU stala skutečností již nyní, a to prostřednictvím dvou nástrojů, které budou samotnému fondu předcházet: Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum přináší výsledky již třetím rokem po sobě. A na základě dnešních rozhodnutí může Komise zahájit první společné průmyslové projekty v oblasti obrany, které budou financovány z EU prostřednictvím Evropského programu rozvoje obranného průmyslu. Ten se zaměří např. na technologii dronů, družicovou komunikaci, systémy včasného varování, umělou inteligenci, kybernetickou obranu nebo námořní dohled.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost k tomu uvedl: „Spolupráce v otázkách obrany je jediná cesta, jak ochránit a bránit Evropany ve stále nestabilnějším světě. Jak ukazují vznikající společné projekty, přispíváme k tomu svým dílem. Evropská obrana se stává skutečností. Na základě dobrých zkušeností výrazně navýšíme financování, aby v roce 2021 mohl začít fungovat plnohodnotný Evropský obranný fond.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodala: „Chceme-li zajistit, aby Evropa chránila své občany, potřebujeme špičkové obranné technologie a vybavení v oblastech, jako je umělá inteligence, technologie dronů, družicová komunikace a zpravodajské systémy. Investice z evropských prostředků, které dnes zahajujeme, umožní posun od myšlenek ke konkrétním projektům a zvýší také konkurenceschopnost našeho obranného průmyslu.“

Společný vývoj obranného vybavení a technologie:

První pracovní program v rámci Evropského programu rozvoje obranného průmyslu dohodnutý s členskými státy nabízí 500 milionů eur na spolufinancování společného vývoje obranných schopností v letech 2019–2020. V nadcházejících dnech Komise zveřejní devět výzev k podávání návrhů na letošní rok a pak bude následovat dalších dvanáct výzev pro rok 2020. Tyto výzvy se budou týkat priorit ve všech oblastech, tzn. vzdušné, pozemní, námořní, kybernetické i vesmírné obrany:

  •          Podpora operací, ochrana a mobilita vojenských sil: 80 milionů eur je k dispozici na vývoj schopností pro odhalování chemických, biologických, radiologických či jaderných hrozeb nebo na vývoj protidronových systémů.
  •          Zpravodajství, zabezpečená komunikace a kybernetika: 182 milionů eur je připraveno na zlepšení situačního povědomí v kybernetickém prostoru a kybernetické obrany, získávání poznatků o situaci ve vesmíru, schopností včasného varování nebo schopností v oblasti námořního dohledu.
  •          Schopnost vést špičkové operace: 71 milionů eur je určeno na modernizaci nebo vývoj nové generace pozemních systémů přesně naváděných zbraní, schopností vedení pozemního a vzdušného boje a na budoucí námořní systémy.
  •          Inovativní obranné technologie a malé a střední podniky: 27 milionů eur bude směřovat na řešení v oblasti umělé inteligence, virtuální reality a kybernetické technologie a na podporu malých a středních podniků.
  •          Dva projekty byly navíc navrženy pro přímé zadání zakázky: 100 milionů eur na podporu vývoje Eurodronu, jenž má zásadní význam pro strategickou autonomii Evropy, a 37 milionů eur na podporu interoperabilní a zabezpečené vojenské komunikace v rádiovém systému ESSOR

Financování inovací v obranném výzkumu:

Komise zveřejňuje výzvy k podávání návrhů v rámci přípravné akce zaměřené na obranný výzkum (PADR). Jedná se o třetí a poslední rozpočtovou tranši ve funkčním období Junckerovy Komise. V pracovním programu na rok 2019 bude vyčleněno 25 milionů eur na výzkum ovládnutí elektromagnetického spektra a průlomových obranných technologií budoucnosti. Tyto dvě oblasti jsou považovány za zásadní pro zachování dlouhodobého vedoucího postavení a nezávislosti Evropy z technologického hlediska.

Výzva týkající se průlomových obranných technologií budoucnosti se zaměří na to, jak může EU co nejlépe podpořit průlomové technologie v oblasti obrany, které mohou zcela změnit fungování vojenských sil. Pomůže to připravit půdu pro Evropský obranný fond, z jehož rozpočtu by na průlomové technologie mohlo být vyčleněno až 8 %.

V oblasti obranného výzkumu již Komise financovala pět projektů, včetně projektu Ocean2020 ve výši 35 milionů eur na podporu misí námořního dohledu. Smlouvy na financování tří dalších projektů se připravují.

 

Další kroky

Způsobilá konsorcia se mohou přihlásit na výzvy k podávání návrhů pro rok 2019 do konce srpna. První projekty budou vybrány do konce roku 2019. Následovat bude oficiální podpis grantových dohod.

Vzhledem k tomu, že oba programy nyní úspěšně probíhají, připravuje Komise cestu pro vytvoření plnohodnotného Evropského obranného fondu v příštím finančním období 2021–2027.

 

Souvislosti

Ve svých politických směrech z června 2014 označil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker za jednu z priorit zvýšení bezpečnosti evropských občanů. Vznik Evropského obranného fondu oznámil během svého projevu o stavu Unie v roce 2016. V červnu 2017 předložila Komise první soubor opatření, jejichž cílem je prozkoumat možnosti spolupráce v oblasti obrany na úrovni EU prostřednictvím přípravných akcí zaměřených na obranný výzkum v období 2017–2019 a Evropského programu rozvoje obranného průmyslu v období 2019–2020.

V červnu 2018 Komise navrhla vytvoření plnohodnotného Evropského obranného fondu s rozpočtem 13 miliard eur. Díky tomuto fondu se EU zařadí mezi čtyři nejvýznamnější evropské investory do výzkumu a technologií v oblasti obrany a bude fungovat jako katalyzátor pro inovativní a konkurenceschopnou průmyslovou a vědeckou základnu. V únoru 2019 dosáhly evropské instituce částečné politické dohody o Evropském obranném fondu. Dohodu musí ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Rozpočtové prvky budoucího Evropského obranného fondu se odvíjejí od celkové dohody o příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který Komise navrhla v květnu 2018.

 

Další informace

Informativní přehled: Evropský obranný fond, březen 2019

Informativní přehled: Programy v rámci Evropského obranného fondu, březen 2019

Tisková zpráva o zřízení Evropského obranného fondu, červen 2017

Tisková zpráva o prvních grantech na obranný výzkum, únor 2018

Tisková zpráva o návrhu na Evropský obranný fond na období 2021–2027, červen 2018

Tisková zpráva o prozatímní dohodě o budoucím Evropském obranném fondu, únor 2019

Tisková zpráva o přípravě prvních společných průmyslových projektů financovaných z rozpočtu EU, únor 2019

Další informace o pracovním programu PADR a výzvách k podávání návrhů.

Další informace o pracovním programu EDIDP a výzvách k podávání návrhů.