ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise vítá prozatímní dohodu na zlepšení ochrany oznamovatelů v Unii

/czech-republic/file/clausejpg-1_csclause.jpg

paragraf @EU
@EU

Nová pravidla se týkají mnoha oblastí práva EU. Novými pravidly se zřídí mj. systém bezpečných kanálů pro oznamování v rámci organizací i veřejným orgánům. Oznamovatelé mají být také motivováni, aby problémy nejprve řešili interně, pokud je tak možné nalézt řešení. Pravidla mají také zabránit odvetným opatřením vůči oznamovatelům a zajistit jejich účinnou ochranu.

12/03/2019

Evropský parlament a členské státy dosáhly prozatímní dohody na novém předpisu, který zaručí vysokou úroveň ochrany osob, jež oznámí porušení práva EU.

Tato směrnice, která stanoví normy ochrany oznamovatelů v celé Unii, byla poprvé navržena Evropskou komisí v dubnu 2018.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu prohlásil: „Oznamovatele je třeba chránit, aby nebyli trestáni, propuštěni, přeřazeni na nižší pracovní pozici nebo popotahováni u soudu za to, že dělají správnou věc pro společnost. Nová směrnice na ochranu oznamovatelů, platná v celé Unii, přesně toto zabezpečí a oznamovatelům umožní bezpečně hlásit porušování práva EU v mnoha oblastech. Pomůže to při potírání podvodů, korupce a vyhýbání se dani z příjmů právnických osob a zabrání poškozování zdraví lidí a životního prostředí. Vyzýváme členské státy Unie, aby zavedly komplexní rámce pro ochranu oznamovatelů, které budou z těchto norem vycházet.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová doplnila: „Díky odhalením v případech Dieselgate, Panama Papers a Cambridge Analytica jsme si uvědomili, jak oznamovatelé pomáhají odhalovat nezákonnou činnost, která poškozuje veřejný zájem i obecnou kvalitu života nás všech. Musíme podporovat a chránit odvážné lidi, kteří na takovou činnost upozorňují. Jsem potěšena, že se nám podařilo vytvořit vyvážený systém, který motivuje zaměstnavatele k řešení problémů v rámci organizace, ale také umožňuje, aby se oznamovatelé beze strachu z odvetných opatření obrátili na úřady.“ 

Nová pravidla se týkají mnoha oblastí práva EU, jako je boj proti praní peněz, zdanění právnických osob, ochrana údajů, ochrana finančních zájmů Unie, bezpečnost potravin a výrobků, ochrana životního prostředí a jaderná bezpečnost. Členské státy mohou navíc tato pravidla rozšířit i na jiné oblasti. Komise je vyzývá, aby zavedly komplexní rámce pro ochranu oznamovatelů, které budou z těchto norem vycházet.

  • Jasné oznamovací postupy a povinnosti pro zaměstnavatele: těmito novými pravidly se zřídí systém bezpečných kanálů pro oznamování v rámci organizací i veřejným orgánům.
  • Bezpečné kanály pro oznamování: oznamovatelé jsou motivováni k tomu, aby prvně hlásili problémy interně, lze-li porušení práva, které chtějí oznámit, napravit účinně uvnitř jejich organizace a nehrozí-li jim za to postih. V závislosti na okolnostech případu mohou porušení také hlásit přímo příslušným úřadům dle vlastní volby. Oznamovatelé navíc mohou svá zjištění zveřejnit, a to i v médiích, nejsou-li po nahlášení úřadům přijata náležitá opatření, je-li bezprostředně nebo zjevně ohrožen veřejný zájem, nebo pokud by ohlášení úřadům nepřineslo výsledek, například protože tyto jednají ve shodě s pachatelem trestného činu. Získají tak ochranu v případě, že poskytují informace investigativním novinářům.
  • Zabránění odvetným opatřením a účinná ochrana: pravidla ochrání oznamovatele před propuštěním, zařazením na nižší pozici a dalšími formami odvetných opatření. Vnitrostátní orgány také budou mít povinnost informovat občany o postupu oznamování a dostupné ochraně. Oznamovatelé budou chráněni i při soudních řízeních. 

Další kroky

Tuto prozatímní dohodu musí nyní formálně schválit Evropský parlament a Rada. 

Souvislosti

Ochrana oznamovatelů v EU je v současné době roztříštěná a nerovnoměrná. Ve většině zemí EU se poskytuje pouze částečná ochrana, která se vztahuje pouze na určitá odvětví nebo určité kategorie zaměstnanců.

Na druhém výročním kolokviu o základních právech, které se konalo v listopadu 2016 a jehož tématem byla „Pluralita sdělovacích prostředků a demokracie“, se Komise zavázala jednat v zájmu ochrany oznamovatelů jako novinářských zdrojů. Komise navrhla tuto směrnici o ochraně osob, které oznámí porušení práva Unie, v dubnu 2018. Směrnici doprovází sdělení o tom, jak obecněji zlepšit ochranu oznamovatelů v Evropě.

Posílením ochrany oznamovatelů Komise rovněž plní svůj závazek klást větší důraz na prosazování práva EU, jak je stanoveno ve sdělení z roku 2016 s názvem „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“.

Další informace

Komise navrhuje nová pravidla pro ochranu oznamovatelů

Informativní přehled