ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Spravedlivé zdanění: EU aktualizuje seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí

/czech-republic/file/taxesjpg_cstaxes.jpg

dane @EU
@EU

Ministři zařadili na „černou listinu“ 15 zemí. Pět z nich nepřijalo od zveřejnění první zprávy v roce 2017 žádné závazky. Další tři se na listinu vrátily z dočasného umístění na „šedou listinu“ kvůli absenci dalších kroků. Z „šedé listiny“ na tu „černou“ bylo dále přesunuto sedm zemí. Dalších 34 zemí na „šedé listině“ bude dále sledováno a 25 původně prověřovaných zemí bylo vyškrtnuto.

12/03/2019

Ministři financí EU aktualizovali unijní seznam nespolupracujících daňových jurisdikcí, čímž završili náročný proces analýz a dialogů řízený Komisí. Ukazuje se, že seznam je velkým úspěchem, neboť mnoho zemí už uvedlo své právní předpisy a daňové systémy do souladu s mezinárodními normami.

V průběhu minulého roku Komise posoudila 92 zemí na základě tří kritérií (daňové transparentnosti, řádné správy věcí veřejných a skutečné ekonomické činnosti) a jednoho ukazatele (existence nulové sazby daně z příjmů právnických osob). Dnešní aktualizace ukazuje, že tento jasný, transparentní a důvěryhodný proces přinesl skutečnou změnu: 60 zemí přijalo v souvislosti s obavami Komise opatření a bylo eliminováno přes 100 nekalých daňových režimů. Seznam rovněž pozitivně ovlivnil mezinárodně dohodnuté normy týkající se řádné správy v oblasti daní.

Ministři na základě prověřování, které provedla Komise, zařadili na „černou listinu“ 15 zemí. Pět z nich nepřijalo od zveřejnění první černé listiny přijaté v roce 2017 žádné závazky: Americká Samoa, Guam, Samoa, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy. Tři další byly na černé listině z roku 2017, ale byly přesunuty na „šedou listinu“, neboť přijaly závazky. Nyní však opět budou na černé listině, neboť neučinily žádné následné kroky: Barbados, Spojené arabské emiráty a Marshallovy ostrovy. Ze stejného důvodu bylo dnes z šedé listiny na černou přesunuto dalších sedm zemí: Aruba, Belize, Bermudy, Fidži, Omán, Vanuatu a Dominika. Dalších 34 zemí bude v roce 2019 nadále sledováno (šedá listina) a 25 zemí, které byly původně prověřovány, bylo nyní vyškrtnuto.

Unijní seznam daňových rájů je skutečným úspěchem Evropy. Významně přispěl k daňové transparentnosti a spravedlnosti na celém světě“,uvedl komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici. „Díky tomuto seznamu desítky zemí zrušily nekalé daňové režimy a začaly dodržovat mezinárodní normy týkající se transparentnosti a spravedlivého zdanění. Země, které normy nesplňují, byly zařazeny na černou listinu se všemi důsledky, které to pro ně bude znamenat. Zvedáme na celém světě laťku v řádné správě daní a likvidujeme příležitosti ke zneužívání daňového systému.“ 

Seznam EU vedl k takovým změnám daňových postupů na celém světě, jaké by jen před pár lety byly nepředstavitelné. Jeho vytvoření navrhla Komise a poprvé se na něm členské státy dohodly v prosinci 2017. Jde o společný nástroj pro boj s rizikem zneužívání daňového systému a nekalé daňové soutěže na celém světě. Postup jeho vytváření je spravedlivý, v seznamu jsou vidět provedená zlepšení a online zveřejňování dopisů o závazcích přijatých jednotlivými zeměmi zlepšilo transparentnost. Postup vytváření unijního seznamu rovněž vytvořil rámec pro dialog a spolupráci s mezinárodními partnery EU, v němž se lze zabývat obavami týkajícími se jejich daňových systémů a jednat o daňových záležitostech společného zájmu. Prověřování bude nyní rozšířeno o více povinných kritérií transparentnosti, která bude třeba dodržovat, a do příštího kola prověřování byly přidány tři země G20: RuskoMexiko a Argentina.

Pokud jde o důsledky zařazení na seznam, členské státy odsouhlasily soubor protiopatření, která mohou vůči zemím na seznamu uplatňovat, včetně intenzivnějšího monitorování a auditů, srážkové daně, zvláštních požadavků na dokumentaci a ustanovení proti zneužívání daňového systému. Komise bude nadále podporovat členské státy v jejich úsilí vypracovat v roce 2019 koordinovanější přístup k sankcím v souvislosti s unijním seznamem. Nová ustanovení v právních předpisech EU navíc zakazují poskytovat či převádět finanční prostředky EU prostřednictvím subjektů v zemích, které jsou na seznamu uvedeny.

Další kroky

Proces vytváření unijního seznamu je v současné době dynamický, což bude pokračovat i v příštích letech.

  • Nyní bude všem jurisdikcím na unijním seznamu zaslán dopis, v němž bude vysvětleno příslušné rozhodnutí a uvedeny kroky, které mohou tyto jurisdikce učinit, aby byly ze seznamu vyškrtnuty.
  • Komise a členské státy (Skupina pro kodex chování) budou nadále sledovat jurisdikce, které mají do konce roku 2019/2020 splnit požadavky, a posoudí, zda by do procesu zařazení na seznam EU měly být zahrnuty další země.
  • Komise bude pokračovat v otevřeném dialogu a spolupráci s dotčenými jurisdikcemi, nadále v případě potřeby poskytovat technickou podporu a vysvětlení a projednávat veškeré daňové záležitosti společného zájmu.

Další informace

Společný unijní seznam jurisdikcí třetích zemí pro daňové účely

Q & A