ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Bezpečnostní unie: začínají platit nová pravidla pro posílený Schengenský informační systém

/czech-republic/file/borderschengenjpg_csborder_schengen.jpg

SIS @EC
@EC

Nová pravidla pro posílení Schengenského informačního systému (SIS), která navrhla Komise v prosinci 2016 a jež byla přijata na začátku tohoto roku, vstoupila 28. 12. 2018 v platnost.

28/12/2018

SIS je nejpoužívanějším systémem pro sdílení informací o bezpečnosti a správě hranic v Evropě. Díky modernizované databázi, v níž provedly vnitrostátní orgány v roce 2017 více než 5 miliard konzultací, budou moci příslušníci pohraniční stráže účinněji kontrolovat, kdo překračuje hranice EU. Systém také může policejním a donucovacím orgánům zadržet nebezpečné zločince a teroristy a nabídne větší ochranu pohřešovaných dětí a zranitelných dospělých osob v souladu s novými pravidly pro ochranu údajů.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V EU dnes odstraňujeme kritickou bezpečnostní mezeru. Členské státy budou mít povinnost vkládat záznamy týkající se terorismu do posíleného Schengenského informačního systému. Pokud někdo představuje hrozbu, naší pozornosti již neunikne: díky brzké interoperabilitě SIS s našimi dalšími informačními systémy v oblasti bezpečnosti, hranic a migrace budou všechny údaje řádně propojeny a nikdo nám nezmizí z radaru.“

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „SIS je klíčovým nástrojem bezpečnosti v EU, který vnitrostátním orgánům umožňuje chytat zločince a teroristy po celé Evropě. Nová povinnost vytvářet záznamy v SIS přispěje k bezpečnější Evropě, zejména pokud jde o boj proti terorismu. Jde o součást našeho širšího úsilí o posílení sdílení informací a efektivnější spolupráci našich informačních systémů.“

Od dnešního dne platí nová pravidla týkající se záznamů v souvislosti s terorismem:

  • Větší ostražitost u teroristických trestných činů: Ode dneška jsou vnitrostátní orgány povinny vytvořit záznam v SIS u všech případů týkajících se teroristických trestných činů. Od konce roku 2019 budou členské státy muset rovněž informovat Europol o shodách se záznamy souvisejícími s terorismem, což napomůže k propojení informací na evropské úrovni.
  • Přísnější pravidla na ochranu údajů: Nová pravidla byla uvedena do souladu s novým obecným nařízením o ochraně údajů a směrnicí o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů policií.

Řada dalších nových funkcí v systému SIS bude zaváděna postupně, přičemž systém musí být v členských státech plně funkční do tří let po vstupu právních předpisů v platnost:

  • Nové záznamy o pachatelích trestné činnosti a o rozhodnutích o navrácení: Nová pravidla umožní vkládat do systému SIS záznamy o neznámých osobách hledaných v souvislosti s trestným činem. Kromě toho byla zavedena nová kategorie záznamů pro „rozhodnutí o navrácení“, aby se zlepšilo vymáhání rozhodnutí o navrácení vydaných neoprávněně pobývajícím státním příslušníkům třetích zemí.
  • Posílená ustanovení týkající se pohřešovaných dětí a osob, které potřebují ochranu: Vnitrostátní orgány budou kromě stávajících záznamů o pohřešovaných osobách moci vytvářet preventivní záznamy o osobách, které potřebují ochranu.
  • Vymáhání zákazů vstupu: Všechny zákazy vstupu vydané státním příslušníkům třetích zemí se nyní budou muset povinně vkládat do systému SIS, čímž se zabrání vstupu těchto osob do schengenského prostoru.

Souvislosti

Předseda Evropské komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie z roku 2016 zdůraznil, jak je důležité překonat současné nedostatky v oblasti správy dat a zlepšit interoperabilitu stávajících informačních systémů. Posílení Schengenského informačního systému má pro dosažení tohoto cíle zásadní význam.

V roce 2016 byl systém komplexně zhodnocen a bylo identifikováno několik oblastí pro provozní a technická zlepšení. Doporučení uvedená ve výsledné hodnotící zprávě a také závazek, který učinil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie, pak byly provedeny prostřednictvím legislativních návrhů, které Komise předložila v prosinci 2016. Spolunormotvůrci přijali návrhy Komise v listopadu 2018.

Schengenský informační systém je rozsáhlý a centralizovaný informační systém, který je využíván při kontrolách na vnějších hranicích schengenského prostoru a který zlepšuje prosazování práva a soudní spolupráci ve 30 evropských zemích. V současné době obsahuje přibližně 79 milionů záznamů a v roce 2017 v něm bylo provedeno 5 miliard konzultací. SIS poskytuje zejména informace o osobách, které nemají právo vstoupit do schengenského prostoru nebo v něm pobývat, osobách hledaných v souvislosti s trestnou činností a o pohřešovaných osobách. Dále obsahuje údaje o některých ztracených nebo odcizených předmětech (například automobilech, střelných zbraních, plavidlech či dokladech totožnosti) a informace, které jsou nezbytné k nalezení daných osob a potvrzení jejich totožnosti.

Další informace

Tisková zpráva – V rámci vytváření bezpečnostní unie navrhuje Komise posílit Schengenský informační systém ke zlepšení boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

Internetové stránky GŘ HOME – Schengenský informační systém