ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Večer evropského filmu: ve 34 městech v EU se bezplatně promítají evropské filmy.

/czech-republic/file/europeancinemanightpng_cseuropean_cinema_night.png

Evropský filmový večer @EU
@EU

Cílem této iniciativy je ukázat, jak EU nejenže přispívá k rozvoji tvůrčího a kulturního odvětví Evropy, ale má také přínos pro naši společnost jako celek. Večery evropského filmu občanům ukáží, jak evropská politika souvisí s jejich životy, s emocemi, které prožívají v kině, a jak se mohou svou účastí na místní akci stát součástí zážitku sdíleného napříč Evropou.

30/11/2018

Na různých místech v EU proběhne ve dnech 3.–7. prosince 2018 poprvé Večer evropského filmu, který podle očekávání přilákají víc než 7 200 diváků.

Iniciativa „Večer evropského filmu“ byla zahájena jako součást dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa, který audiovizuální odvětví podporuje už 27 let. Cílem této iniciativy je ukázat, jak EU nejenže přispívá k rozvoji tvůrčího a kulturního odvětví Evropy, ale má přínos také pro evropskou společnost jako celek. Tato iniciativa Evropské komise má podobu 50 bezplatných promítání naplánovaných ve dnech 3. až 7. prosince po celé EU; jejím cílem je přiblížit Evropu lidem a zároveň upozornit na bohatství evropských filmů.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová uvedla: „Kinematografie je nedílnou součástí naší bohaté a rozmanité evropské kultury a posiluje vazby mezi lidmi, neboť v souvislosti s určitým filmem prožívají podobné emoce. Večery evropského filmu dávají příležitost na tuto rozmanitost poukázat a vysvětlit, proč je důležité bohatou, svobodnou a rozmanitou filmovou tvorbu podporovat. EU je díky všem krokům přijatým ve prospěch evropského filmu přítomna v každodenním životě Evropanů.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics dodal: „Evropské filmy jsou součástí našeho kulturního dědictví, které po celý rok připomínáme s cílem zpřístupnit je všem. Večery evropského filmu v tomto duchu občanům ukáží, jak evropská politika souvisí s jejich životy a s emocemi, které prožívají v kině, a jak se mohou svou účastí na místní akci stát součástí zážitku sdíleného napříč Evropou.“

Každé z 34 kin zapojených do uvedené inciativy uspořádá zvláštní večerní promítání jednoho z 20 filmů podporovaných v rámci programu MEDIA. Seznam filmů zahrnuje tituly, jako je „Studená válka“, „Zabití posvátného jelena“, „Dívka“ a „Tina a Vore“. Filmy vybrala místní kina, která tak mohla program přizpůsobit zájmům a zvláštnostem jejich publika. Promítání vždy probíhá v místních uznávaných kinosálech, které náležejí k síti Europa Cinemas, koordinované dílčím programem MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa a televizní stanicí ARTE.

Po promítání bude následovat krátká diskuse, při níž budou mít milovníci kinematografie možnost hovořit o filmech s jejich tvůrci a filmovými kritiky. Přítomni budou také zástupci Evropské komise, jejichž úkolem bude podrobněji objasnit program MEDIA a jeho význam pro utváření evropského audiovizuálního prostředí.

Souvislosti

Evropská komise od roku 1991 prostřednictvím programu MEDIA působí na evropské audiovizuální odvětví a přispívá k jeho konkurenceschopnosti a kulturní rozmanitosti v Evropě. Jedním z jeho nejdůležitějších počinů je poskytování finanční podpory na distribuci evropských filmů mimo zemi, kde vznikly. Díky podpoře programu MEDIA je publiku v jiné evropské zemi každoročně k dispozici v průměru 400 filmů. V květnu 2018 Komise navrhla zvýšit prostředky na program vyčleněné v rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 o téměř 30 %.

„Večer evropského filmu“ je nová iniciativa, vzniklá v kontextu informační strategie zaměřené na publikum s cílem zlepšit obeznámenost s programem MEDIA a s tématy, jimiž se zabývá, a zároveň oslovit občany a motivovat je k účasti. Pomáhá také podporovat evropská audiovizuální díla napříč celým kontinentem, jakož i kulturní rozmanitost. Iniciativa doplňuje také kampaň EU and ME, která používá sérii pěti krátkých filmů zaměřených na mobilitu, udržitelnost, dovednosti a podnikání, digitální oblast a práva s cílem ukázat, v čem Evropa vyniká. 

Další informace

Další informace a informativní přehled věnovaný Večeru evropského filmu

Odkaz na interaktivní mapu všech míst, kde probíhá promítání, a zapojených kin

Informativní přehled o dílčím programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa v rozpočtu EU na období 2021–2027

Informativní přehled o podpoře programu MEDIA pro dokumentární filmy

Monitorovací zpráva o programu MEDIA (2017)

Informativní přehled: Seznam evropských filmů online

Internetové stránky Evropského roku kulturního dědictví