ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vesmír: 26 družic Galileo na oběžné dráze pro lepší signál družicové navigace EU

/czech-republic/file/galileolaunch2jpg_csgalileo_launch_2.jpg

Galileo@EU
@EU

Z evropského kosmického střediska ve Francouzské Guyaně dnes byly na evropské nosné raketě Ariane-5 úspěšně vypuštěny další čtyři družice Galileo.

Díky současné soustavě 26 družic bude globální družicový navigační systém EU poskytovat přesnější signál pro celou řadu hodnotných služeb.

25/07/2018

Galileo poskytuje služby určování polohy a času zhruba 400 milionům uživatelů již od prosince 2016. Dnešním vypuštěním družic se soustava přibližuje svému dokončení, plánovanému na rok 2020, kdy systém Galileo dosáhne plné operační schopnosti. S rekordní přesností 20 cm pak Galileo bude nejpřesnějším družicovým navigačním systémem na světě.

Vesmír je možná vzdálený, ale kosmické technologie, data a služby se staly nedílnou součástí našeho každodenního života, ať již při záchranných pátráních, v propojených automobilech, chytrých hodinkách, v zemědělství nebo letecké navigaci. Evropský kosmický průmysl je silný, konkurenceschopný a vytváří pracovní místa i obchodní příležitosti pro podnikatele. Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Komise nedávno navrhla spojit všechny stávající a nové činnosti v oblasti vesmíru do jediného kosmického programu EU v hodnotě 16 miliard eur.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič řekl: „Další milník na cestě k plné operační schopnosti systému Galileo v roce 2020! Vesmír se stává novou ekonomickou hranicí, protože je s ním spjat čím dál větší počet odvětví a je motorem jejich zásadní modernizace. Celkem10 % HDP EU ve skutečnosti závisí na službách souvisejících s vesmírem. Proto musíme usilovat o celosvětové vedoucí postavení Evropy a její strategickou autonomii.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, která vedla delegaci Evropské komise do Kourou (Francouzská Guyana), uvedla: Můžeme být na naši činnost v oblasti vesmíru opravdu hrdí. Evropa se stala skutečnou vesmírnou velmocí. Od samého počátku mandátu jsem měla jasné cíle: rozvíjet infrastrukturu v souladu s časovým rozvrhem a rozpočtem, dodat první služby a zajistit rychlé pronikání na trh. Dnes můžeme říci, že se nám to povedlo. Práce a investice ale budou pokračovat dál v rámci nového kosmického programu EU.“

Galileo v současnosti poskytuje tři typy služeb založených na družicové navigaci:

  • Otevřenou službu Galileo: bezplatnou službu pro určování polohy a času a pro navigaci. Služba určování času je ve srovnání s jinými systémy určování polohy stále spolehlivější, přesnější a rychlejší (v řádu nanosekund). Umožňuje systému eCall, který je od 31. března 2018 povinný ve všech nových automobilech v EU, komunikovat informace o poloze vozidla tísňovým službám.
  • Službu pátrání a záchrany (SAR) Galileo: lokalizaci tísňových signálů vysílaných kompatibilními bójemi. Se zavedením prvotních služeb systému Galileo v prosinci 2016 se doba potřebná ke zjištění polohy osoby ztracené v moři nebo v horách snížila ze čtyř hodin na zhruba deset minut od aktivace tísňové bóje. Přesnost lokalizace se zvýšila z 10 km bez využití systému Galileo na méně než 2 km, pokud je tento systém využit. Od příštího roku bude navíc služba vysílat zpět signál, který osobu nacházející se v nebezpečí informuje o tom, že byl tísňový signál zachycen a lokalizován.
  • Veřejnou regulovanou službu (PRS) Galileo: šifrovanou službu vytvořenou pro orgány veřejné správy pro použití, které je z bezpečnostního hlediska citlivé, například pro vojenské operace. Cílem veřejné regulované služby je zajistit kontinuitu služby, a to i ve velmi nepříznivých podmínkách. Vládním uživatelům nabízí obzvlášť robustní a plně šifrovanou službu během mimořádných vnitrostátních událostí nebo krizových situací, jako jsou teroristické útoky.

Každý, kdo má zařízení kompatibilní se systémem Galileo, může využívat jeho signály k určování polohy a času a k navigaci. Služby Galileo jsou založeny na vysoce přesných signálech, ale v průběhu současné počáteční fáze nejsou dostupné nepřetržitě, a proto se využívají v kombinaci s dalšími družicovými navigačními systémy, jako je GPS. S každým doplněním soustavy družic se dostupnost a výkonnost služeb Galileo na celém světě postupně zlepšuje. Až bude v roce 2020 soustava čítat 30 družic, bude Galileo plně funkční a nezávislý, což znamená, že polohu bude možné stanovit autonomně kdekoli a kdykoli pouze za použití družic systému Galileo. 

Souvislosti

Všechny družice systému Galileo jsou pojmenovány po dětech, jejichž kresby v roce 2011 zvítězily ve výtvarné soutěži Galileo. Čtyři družice vypuštěné 25. července se jmenují podle Tary ze Slovinska, Samuela ze Slovenska, Anny z Finska a Ellen ze Švédska.

Galileo je civilní systém, který podléhá civilní kontrole a poskytuje přesné informace o poloze a čase. Cílem systému Galileo je zajistit Evropě nezávislost na jiných družicových navigačních systémech a strategickou autonomii v oblasti družicové navigace. Takováto autonomie Evropy povzbudí evropský trh práce, pomůže posílit roli EU při zajišťování bezpečnosti a obrany a podpoří nové technologie, jako je umělá inteligence, drony, automatizovaná mobilita a internet věcí.

K dalším činnostem EU v oblasti vesmíru patří Copernicus (bezplatná a otevřená data pozorování Země o půdě, atmosféře, mořích a změně klimatu a pro potřeby zvládání mimořádných událostí a bezpečnosti), EGNOS (regionální družicový navigační systém) a pozorování a sledování vesmíru (SST).

Pro příští dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 Komise navrhla kosmický program EU v hodnotě 16 miliard eur zahrnující veškeré stávající a nové činnosti v oblasti vesmíru, včetně zachování autonomního přístupu EU do vesmíru, podpory začínajícím podnikům v kosmickém odvětví a rozvoje nových složek v oblasti bezpečnosti, jako jsou získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA) a družicová komunikace v rámci státní správy (GOVSATCOM).   

Další informace

Tisková zpráva (červen 2018): Rozpočet EU: Kosmický program v hodnotě 16 miliard eur má podpořit vedoucí postavení EU ve vesmíru po roce 2020

Otázky a odpovědi (červen 2018): Nový kosmický program EU

Informativní přehled: Nový kosmický program EU v kostce (červen 2018)

Informativní přehled: Politika EU pro oblast vesmíru

Kosmická strategie pro Evropu (říjen 2016)

Stockshots – videozáznamy zaměřené na konkrétní téma