ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

WiFi4EU: otevírá se registrace pro financování bezplatných bezdrátových internetových hotspotů ve veřejných prostorách z prostředků EU

/czech-republic/file/wifi4euportaljpg_cswifi4euportal.jpg

wifi4portal©EU
©EU
  • Evropská komise dnes spustila internetový portál WiFi4EU.
  • Obce v celé Evropě se nyní mohou zaregistrovat a v polovině května bude vyhlášena první výzva pro projekty.
  • Zaregistrované obce pak budou mít šanci využít finančních prostředků EU k vybudování bezplatných veřejných bezdrátových internetových hotspotů.
20/03/2018

Program WiFi4EU nabízí obcím poukázky v hodnotě 15 000 EUR na zřízení wi-fi hotspotů ve veřejných prostorách, např. knihovnách, muzeích, veřejných parcích či na náměstích.

Jak uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker, cílem iniciativy WiFi4EU je poskytnout „do roku 2020 každé evropské vesnici a městu bezplatné bezdrátové připojení k internetu v okolí hlavních center veřejného života“.

Obce mohou použít poukázky WiFi4EU na nákup a instalaci wifi zařízení (bezdrátových přístupových bodů) v centrech místního veřejného života, která si zvolí. Náklady na údržbu sítí ponesou obce.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Dnešním spuštěním portálu WiFi4EU jsme učinili první konkrétní krok, abychom pomohli obcím poskytovat bezplatné wifi připojení. Je to výrazný pokrok a bych byl také velmi rád, kdyby Evropský parlament a Rada dokončily práci na navrhovaném telekomunikačním kodexu k zajištění vysokorychlostního připojení v celé EU. Mimo jiné je třeba zlepšit celoevropskou koordinaci spektra a stimulovat investice do vysokokapacitních sítí, které Evropa potřebuje.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová prohlásila: „Iniciativa WiFi4EU umožní tisícům Evropanů bezplatný přístup k internetu ve veřejných prostorách v celé EU. Díky programu WiFi4EU budou moci místní komunity nabídnout občanům lepší připojení a umožnit jim, aby plně využívali nesčetné možnosti digitalizace. Je to konkrétní krok směrem k vytvoření jednotného digitálního trhu.“

Do roku 2020 bude k dispozici z rozpočtu EU 120 milionů EUR na financování zařízení pro bezplatné veřejné wifi služby až v 8 000 obcí ve všech členských státech a také v Norsku a na Islandu.

Jak o poukázku WiFi4EU žádat?

  • Fáze registrací: Od 20. března 2018 by se obce měly registrovat na portálu www.WiFi4EU.eu;

  • Fáze podávání žádostí: První výzva bude vyhlášena v polovině května 2018 a registrované obce mohou požádat o jednu z 1 000 poukázek WiFi4EU první série (každá bude na 15 000 EUR). Poukázky budou rozdělovány podle zásady „kdo dřív přijde, bude dřív na řadě“.

  • Fáze přidělení: Komise vyhlásí 1 000 obcí, které obdrží finanční prostředky z první výzvy, přičemž zajistí jejich zeměpisnou vyváženost. Každá zúčastněná země obdrží alespoň 15 poukázek.

  • V příštích dvou letech budou vyhlášeny další čtyři výzvy WiFi4EU. 

Sítě financované z programu WiFi4EU budou zdarma, bez reklam a nebudou sloužit ke sběru osobních údajů. Finanční prostředky získají pouze sítě, které nebudou zdvojovat stávající bezplatné soukromé nebo veřejné nabídky podobné kvality v tomtéž veřejném prostoru.

Souvislosti

Iniciativu WiFi4EU oznámil Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v září 2016. Stala se součástí ambiciózní reformy předpisů EU v oblasti telekomunikací, včetně nových opatření zaměřených na pokrytí rostoucích potřeb Evropanů v oblasti připojení k internetu a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy.

EU rychle dosáhla důležitých dohod, jež se týkají ukončení poplatků za roaming od 15. června 2017 pro všechny cestující v EU, dále přenositelnosti obsahu, což již od začátku roku 2018 umožní Evropanům cestovat s filmy, hudbou, videohrami nebo elektronickými knihami, které si předplatili doma, nebo také spuštění pásma 700 MHz, které umožní rozvoj sítě 5G a nových online služeb.

Jednání o 14 legislativních návrzích v rámci strategie pro jednotný digitální trh, který je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise, stále probíhají. Komise vyzvala Evropský parlament a Radu, aby urychleně jednaly o již předložených návrzích.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informační přehled