ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mezinárodní den mateřského jazyka

/czech-republic/file/idml1jpg_csidml1.jpg

Jazyk ©EU
©EU

21. února slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž polovina je ohrožena zánikem. Po celém světě se u této příležitosti pořádá velké množství různorodých kulturních a vzdělávacích akcí.

21/02/2018

Mezinárodní den mateřského jazyka zavedlo UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, a to pravděpodobně již do konce 21. století.

Letošní ročník je zaměřen na lokální jazyky. Mateřština nás provází celým životem a zásadně ovlivňuje naše vnímání světa. Mateřský jazyk je důležitou součástí identity každého člověka a diverzita jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat.

Krásu českého jazyka si tento den můžete připomenout řadou známých jazykolamů:

 • Drbu vrbu.
 • Letěl jelen jetelem.
 • Nejkulaťoulinkatější
 • Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
 • Bylo-li by libo ryby?
 • Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.
 • Máma má málo máku.
 • Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.
 • Strč prst skrz krk.

Více o Mezinárodním dni mateřského jazyka nalezneta na webových stránkách UNESCO.

Jazyky v EU

Evropská unie má v současné době 24 úředních jazyků: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

V Evropské unii najdeme více než 60 původních regionálních a menšinových jazyků, kterými hovoří okolo 40 milionů osob. Patří k nim baskičtina, katalánština, fríština, sámština (dříve známá jako laponština), velština a jidiš.

Právní postavení těchto jazyků a podpora, kterou dostávají, závisí na rozhodnutí jednotlivých států EU, se kterými Evropská komise udržuje otevřený dialog, aby podporovala jazykovou rozmanitost v co možná nejširším rozsahu.

Výuka jazyků

Jedním z cílů evropské politiky mnohojazyčnosti je dosáhnout toho, aby každá osoba v EU kromě svého mateřského jazyka ovládala další dva jazyky. Nejefektivnějším způsobem, jak toho docílit, by bylo začít děti učit dva cizí jazyky už v raném věku. Podle studií by tento přístup mohl vést k rychlejšímu osvojení cizích jazyků i ke zdokonalení jazykových dovedností při používání mateřštiny.

Průzkum Eurobarometru na téma Evropané a jejich jazyky(2012) ukázal, že Evropané k mnohojazyčnosti přistupují velmi pozitivně:

 • 98 % Evropanů má za to, že osvojit si cizí jazyky je pro budoucnost jejich dětí užitečné.
 • 88 % je názoru, že znalost jiného než mateřského jazyka je velmi užitečná.
 • 72 % souhlasí s cílem EU, aby se každý naučil alespoň dva cizí jazyky,
 • a 77 % si myslí, že lepší znalost jazyků by měla být politickou prioritou.

Více informací o jazycích v EU naleznete zde.