ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropská hlavní města kultury 2018: Leeuwarden a Valletta

/czech-republic/file/evropskemestokultury2018jpg_csevropske_mesto_kultury_2018.jpg

Evropské město kulury 2018 ©EU
©EU

Titul Evropské hlavní město kultury tento rok získala dvě města, a to hlavní město Malty Valletta a nizozemské město Leeuwarden. Ta se tak stanou po celý rok dějištěm řady projektů, bude zde probíhat bohatý kulturní program a představí Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

09/01/2018

Od 1. ledna 2018 se města Leeuwarden-Fryslân a Valletta stala držiteli titulu Evropské hlavní město kultury. Program, který obě dvě města připravila, je přehlídkou místních tradic a zároveň propojením mnoha kultur. Budou se zde konat stovky akcí, kulturních představení a originálních projektů.

Titul Evropské hlavní město kultury je jedinečnou příležitostí propojovat společnosti prostřednictvím kultury a podporovat lokální, evropské a mezinárodní partnerství, která budou mít přínos i v budoucnu.

Blahopřejeme oběma městům a přejeme v roce 2018 mnoho úspěchů, povedených akcí a nezapomenutelných zážitků.

Souvislosti

S projektem na sblížení evropských měst - Evropské město kultury - přišla v roce 1985 na Radě Evropské unie řecká ministryně kultury Melina Mercouriová.

Od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních iniciativ v Evropě. Města jsou posuzována na základě kritérií stanovených Evropským parlamentem a Radou ministrů. Podle těchto kritérií by měla města připravit kulturní program s výrazným evropským rozměrem a podporovat zapojení obyvatel města, jeho okolí a celé země. Program musí mít rovněž trvalý dopad a přispět k dlouhodobému kulturnímu a společenskému rozvoji města. Evropský rozměr se odráží ve vybraných tématech a způsobu organizace akcí, jež jsou součástí programu. Žádoucí je také spolupráce mezi kulturními subjekty v různých zemích EU. Úvodní fází při výběru Evropského hlavního města kultury je první posouzení, na jehož základě je vytvořen užší seznam měst. Konečný výběr se uskuteční o devět měsíců později. Vybrané město poté oficiálně jmenuje Rada ministrů EU.

Pro města je to také vynikající příležitostí na změnu jejich působení navenek, zviditelnění se na mapě světa, přilákání většího množství turistů a přehodnocení svého vlastního rozvoje prostřednictvím kultury. Tento titul má dlouhodobý vliv na města i okolní regiony, a to nejen z kulturního, ale i ze sociálně-ekonomického hlediska.

Evropskými městy kultury se stala také dvě česká města, a to Praha v roce 2000 a Plzeň v roce 2015. V roce 2017 byly Evropskými hlavními městy kultury dánský Aarhus a kyperský Pafos. Pro rok 2019 byla vybrána města Plovdiv (Bulharsko) a Matera (Itálie) a pro rok 2020 Rijeka (Chorvatsko) a Galway (Irsko).

Tisková zpráva