ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropský sbor solidarity: jeden rok od vzniku

/czech-republic/file/dort122017jpg_csdort_12_2017.jpg

Dort ©EU
©EU
  • Evropský sbor solidarity slaví své 1. narozeniny
  • Po celé Evropě se registrovalo již 42 745 mladých lidí se zájmem o praxi nebo zaměstnání v sociálních oblastech
  • 2 166 z nich bylo umístěno do 1 434 organizací
  • Komise navrhla přidělit sboru vlastní rozpočet  - 20. listopadu dospěly členské státy k neformální dohodě, která otevírá cestu konečné dohodě s Evropským parlamentem
07/12/2017

Jeden rok poté, co Evropská komise zahájila činnost Evropského sboru solidarity, se zatím přihlásilo 42 745 mladých lidí ze všech členských států. Již 2 166 z nich bylo umístěno do 1 434 organizací.

Komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger prohlásil: „Mladí lidé budou pod značkou kvality Evropského sboru solidarity pracovat na klíčových projektech, najdou si přátele na celý život a udělají něco užitečného pro společnost.“

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics slova svého kolegy doplnil: „Jsem potěšen, že tolik mladých lidí v Evropě věří v solidaritu a chce v rámci dobrovolnické činnosti, stáže či práce pomáhat ostatním. Jeden rok po zahájení činnosti Evropského sboru solidarity již mnoho z nich mění svět k lepšímu a přináší pomoc a naději těm, kdo je potřebují. Aby se přínos tohoto sboru mohl plně projevit v praxi, je nyní potřeba urychleně přijmout příslušné právní předpisy a schválit rozpočet na nadcházející roky.“

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, pak prohlásila: „Účast v Evropském sboru solidarity není pouze skvělou cestou, jak projevit solidaritu, ale umožňuje mladým lidem také rozvíjet nové dovednosti a získat cenné zkušenosti do životopisu.Doufám, že náš návrh na posílení tohoto sboru bude brzy schválen, abychom mohli mladým Evropanům nabídnout ještě více příležitostí.“

/czech-republic/file/norciabriefing2jpg_csnorcia_briefing_2.jpg

Norcia Briefing ©EU
©EU

Od zahájení činnosti působí členové Evropského sboru solidarity aktivně v celé Evropě. Například v srpnu 2017 přijela skupina dobrovolníků z řad tohoto sboru do italského města Norcia, aby tam pomohli s odstraňováním následků a obnovou sociálních služeb pro místní komunitu, která byla postižena vážnými zemětřeseními, jež tento region zasáhla v loňském roce. Celkem 230 členů Evropského sboru solidarity bude až do roku 2020 pomáhat italským komunitám postiženým zemětřeseními. Jiní členové sboru solidarity pracují, mimo jiné, s mladými lidmi ze znevýhodněného prostředí nebo se zvláštními potřebami, s uprchlíky či seniory, a to od nizozemského Rotterdamu až po portugalské Aveiro a na mnoha dalších místech v Evropě.

Návrh Komise na rozšíření činnosti Evropského sboru solidarity a jeho posílení tím, že mu bude přidělen vlastní rozpočet a získá právní základ, se projednává v Radě a v Evropském parlamentu. Dne 20. listopadu dospěly členské státy na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport k neformální dohodě, jež otevírá cestu konečné dohodě s Evropským parlamentem.

/czech-republic/file/grafypng_csgrafy.png

Grafy ©EU
©EU

Souvislosti

Během svého projevu o stavu Unie v roce 2016 předseda Komise Juncker oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, který mladým lidem ve věku od 18 do 30 let nabídne příležitost zapojit se do rozmanité škály solidárních činností v celé EU.

Evropský sbor solidarity zahájil činnost o dva měsíce později, s cílem dosáhnout 100 000 mladých účastníků do konce roku 2020.

V první fázi vzniku Evropského sboru solidarity bylo vytvořeno osm různých programů, které dají mladým lidem příležitost zapojit se do nejrozmanitějších solidárních činností zaměřených na řešení problematických situací v celé EU. Účast ve sboru je přínosná nejen pro osobní rozvoj těchto mladých lidí, jejich aktivní zapojení do společnosti a zaměstnatelnost, ale pomůže také nevládním organizacím, veřejným orgánům a podnikům při řešení společenských i dalších problémů.

Po výběru dobrovolníků pro přihlášené organizace, který začal v březnu 2017, lze od července 2017 v rámci Evropského sboru solidarity vykonávat i profesní činnost, a to díky dvěma projektům, které řídí veřejné služby zaměstnanosti ve Francii a Itálii a financuje Evropská komise. Tyto projekty nabídnou až 6 000 mladých lidí pracovní místa nebo stáže, založené na myšlence solidarity, v jiné zemi EU.

Dne 30. května 2017 předložila Komise návrh nařízení, jež dává Evropskému sboru solidarity pevný právní základ a v němž se na sbor vyčleňuje 341,5 milionu eur na období 2018 až 2020. Komise také navrhla poskytnout mladým lidem více příležitostí. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a pracovní umístění, bude Evropský sbor solidarity napříště také poskytovat prostor k tomu, aby účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby se k dobrovolnické činnosti (v rámci sboru) přihlásili jako skupina.

Předseda Komise Juncker vyzval 17. listopadu na pracovním obědě na téma vzdělávání a kultury, který se konal ve švédském Göteborgu, vedoucí představitele EU k dosažení cíle zapojit do Evropského sboru solidarity 1,5 milionu mladých lidí do roku 2025, což by na období 2021 až 2027 vyžadovalo rozpočet ve výši 6 miliard eur.

Další informace

Registrační portál Evropského sboru solidarity

Evropský sbor solidarity na Facebooku