ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Zahájení Evropského roku kulturního dědictví 2018

/czech-republic/file/eych2018logosyellow-cs-72jpg_cseych2018_logos_yellow-cs-72.jpg

Logo ©EU
©EU

Na Evropském kulturním fóru v Miláně, které proběhlo ve dnech 7.- 8. prosince 2017, byly zahájeny oslavy Evropského roku kulturního dědictví 2018. Evropský rok kulturního dědictví zviditelní bohatství kulturního dědictví Evropy, poukáže na jeho úlohu při posilování společného pocitu sounáležitosti a utváření budoucnosti Evropy.

07/12/2017

Podle nového průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn, se 8 z 10 Evropanů domnívá, že kulturní dědictví je důležité nejen pro ně samotné, ale také pro jejich společenství, region, zemi a Evropskou unii jako celek. Velká většina je na kulturní dědictví hrdá, ať už se nachází v jejich regionu nebo zemi, nebo v jiné evropské zemi. Více než 7 z 10 Evropanů se rovněž shoduje na tom, že kulturní dědictví může zlepšit kvalitu jejich života. Z průzkumu rovněž vyplývá, že 9 z 10 osob si myslí, že o kulturním dědictví by se mělo vyučovat ve školách. Tři čtvrtiny Evropanů se domnívají, že by především členské státy a EU měly vyčlenit více zdrojů na ochranu kulturního dědictví Evropy. Údaje za ČR naleznete zde.

 

/czech-republic/file/starjpg_csstar.jpg

Star ©EU
©EU

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics který dnes Evropský rok kulturního dědictví oficiálně zahájil, prohlásil: „Kulturní dědictví je ústředním prvkem evropského způsobu života. Určuje, kým jsme, a vytváří pocit sounáležitosti. Ke kulturnímu dědictví nepatří jen literatura, umění a předměty, ale také řemesla, která se učíme, příběhy, které vyprávíme, jídlo, které jíme, a filmy, na které se díváme. Naše kulturní dědictví musíme chránit a zachovat dalším generacím. Oslavy tohoto roku nabídnou skvělou příležitost k povzbuzení lidí, zejména těch mladých, aby poznávali bohatou kulturní rozmanitost Evropy a přemýšleli o tom, jaké místo zaujímá kulturní dědictví v našem životě. Umožňuje nám pochopit minulost a utvářet naši budoucnost.“

Dnešní akce se účastní předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, estonský ministr kultury Indrek Saar, zastupující estonské předsednictví Rady EU, italský ministr kultury Dario Franceschini, předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Petra Kammerevertová a 800 zástupců EU z odvětví kultury a občanské společnosti.

Evropský rok kulturního dědictví má zvýšit povědomí o společenském i hospodářském významu kulturního dědictví. Tisíce iniciativ a akcí po celé Evropě umožní občanům ze všech společenských skupin, aby se zapojili. Cílem je oslovit co nejširší možné publikum, zejména děti a mladé lidi, místní komunity a osoby, které jsou s kulturou ve styku jen zřídka, aby se podpořil společný pocit odpovědnosti.

Projekty a iniciativy prováděné v členských státech EU, obcích a regionech doplní nadnárodní projekty financované EU. Komise tak například jako hlavní akci Evropského roku kulturního dědictví uspořádá spolu s členskými státy konferenci „Assises du Patrimoine“ s cílem začít pracovat na dlouhodobém akčním plánu EU pro kulturu a kulturní dědictví. Tím se naváže na diskuse vedoucích představitelů EU o vzdělávání a kultuře, které proběhly dne 17. listopadu v Göteborgu.

 

Souvislosti

Kulturní dědictví Evropy – od archeologických nalezišť k současné architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním – tvoří samo srdce společné paměti a identity evropských občanů. Kulturní dědictví navíc vytváří růst a pracovní místa ve městech a regionech a je klíčové pro kontakty Evropy se zbytkem světa. 7,8 milionu pracovních míst v EU je s ním spojeno nepřímo (například v oblasti cestovního ruchu, tlumočnických služeb a bezpečnosti) Více než 300 000 osob je zaměstnáno v odvětví kulturního dědictví EU. Evropa jako region se svými 453 zapsanými památkami tvoří téměř polovinu Seznamu světového dědictví UNESCO.

Proto, a zejména v době, kdy je kulturní dědictví ohrožováno či v oblastech zasažených konflikty záměrně ničeno, dospěla Komise k názoru, že kulturní dědictví si zaslouží svůj „evropský rok“, který proběhne v roce 2018. Rozhodnutí Rady a Evropského parlamentu o vyhlášení roku 2018 Evropským rokem kulturního dědictví bylo přijato dne 17. května 2017 na základě návrhu Komise ze dne 30. srpna 2016.

Evropské kulturní fórum, na němž byl dnes Evropský rok kulturního dědictví vyhlášen, je hlavní akcí, kterou organizuje Evropská komise a která se koná jednou za dva roky. Zvyšuje povědomí o evropské kulturní spolupráci, zprostředkovává kontakt mezi klíčovými subjekty tohoto odvětví, hodnotí provádění Evropského programu pro kulturu a podporuje diskusi o kulturní politice a iniciativách EU. Kromě zahájení Evropského roku kulturního dědictví 2018 jde na letošním fóru také o úlohu kultury v řešení evropských a globálních výzev, jakož i o příspěvek kultury a tvořivosti k místnímu a regionálnímu sociálně-ekonomickému rozvoji.

 

Další informace

·        Evropský rok kulturního dědictví – otázky a odpovědi

·         Internetové stránky kampaně EYCH2018 (včetně seznamu akcí na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni)

·         Zvláštní zpráva Eurobarometru o kulturním dědictví a přehledy o jednotlivých zemích

·         Evropské kulturní fórum 2017

·         Nejdůležitější publikace

·         Informační přehled „Kultura jako hybná síla jednoty EU – Příspěvek Komise v rámci pracovního oběda vedoucích představitelů – Göteborg dne 17. listopadu 2017

·         Rozhodnutí (EU) 2017/864 o Evropském roku kulturního dědictví