ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise vyhodnotila fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí

/czech-republic/file/privacyshieldjpg_csprivacy_shield.jpg

štít EU-USA na ochranu soukromí©EU
©EU

Štít EU–USA chrání osobní údaje předávané mezi EU a USA už přes rok. Komise dnes jeho fungování vyhodnotila.

  • Osobní údaje Evropanů předávané do USA např. v příspěvcích na sociálních sítích, nakupováním online či rezervací hotelů a taxi jsou chráněny dobře
  • USA zřídily úřady a postupy, které vyřizují stížnosti a kontrolují ochranu dat
  • Ministerstvo obchodu USA dosud certifikovalo více než 2 400 společností
  • Zlepšit je však třeba informování občanů o svých právech či spolupráci mezi americkými orgány vymáhajícími ochranu údajů a jejich partnerskými úřady v zemích EU
  • Další hodnocení bude za rok. Mezitím budou EU a USA pracovat na zlepšení
18/10/2017

Evropská komise dnes zveřejnila 1. výroční zprávu o fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí, jehož cílem je chránit osobní údaje všech osob v EU předávané společnostem v USA ke komerčním účelům.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip při té příležitosti uvedl: „Komise pevně stojí za ujednáním s USA o štítu na ochranu soukromí. Bezchybné, bezpečné a zabezpečené mezinárodní předávání údajů je prospěšné jak pro certifikované společnosti, tak pro evropské spotřebitele a podniky, včetně malých a středních podniků. První výroční přezkum dokládá naše předsevzetí vybudovat odolný certifikační program s dynamickým dohledem.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Transatlantické předávání údajů je pro naši ekonomiku nezbytné. Je ale třeba zajistit, aby i poté, co osobní údaje opustí EU, bylo respektováno základní právo na ochranu údajů. Z našeho prvního přezkumu vyplývá, že štít funguje dobře, ale že je zde jistý prostor ke zlepšení jeho provádění. Štít na ochranu soukromí není kus papíru, který leží v šuplíku. Je to živé ujednání, které musí jak EU, tak USA aktivně sledovat, abychom ohlídali, že jsou naše vysoké standardy ochrany údajů řádně dodržovány.“

Když Komise loni v srpnu štít na ochranu soukromí spouštěla, zavázala se, že bude každý rok provádět jeho přezkum, aby vyhodnotila, zda i nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Dnes zveřejněná zpráva o přezkumu vychází ze schůzek se všemi příslušnými orgány USA, které v polovině září letošního roku proběhly ve Washingtonu, a z informací od celé řady zainteresovaných stran (mj. ze zpráv společností a nevládních organizací). Přezkumu se účastnily také nezávislé úřady pro ochranu údajů z členských států EU.

Zpráva konstatuje, že štít na ochranu soukromí nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z EU zúčastněným společnostem v USA. Orgány USA zřídily struktury a zavedly postupy nezbytné pro řádné fungování štítu na ochranu soukromí, např. nové možnosti nápravy pro jednotlivce z EU. Byly zavedeny postupy pro vyřizování stížností a vymáhací mechanismy a zintenzivnila se spolupráce s evropskými orgány pro ochranu údajů. Také certifikační proces funguje dobře – Ministerstvo obchodu USA dosud certifikovalo více než 2 400 společností. Pokud jde o přístup veřejných orgánů USA k osobním údajům pro účely národní bezpečnosti, fungují na americké straně i nadále příslušné záruky. 

Doporučení pro další zlepšení fungování štítu na ochranu soukromí

Výroční zpráva obsahuje několik doporučení pro další úspěšné fungování štítu, například:

  • Ministerstvo obchodu USA by mělo aktivněji a pravidelněji kontrolovat, zda certifikované společnosti plní povinnosti plynoucí ze štítu na ochranu soukromí. Mělo by také pravidelně vyhledávat společnosti, které o sobě nepravdivě tvrdí, že jsou účastníky štítu.
  • Občané v EU by měli být více informováni o svých právech v rámci štítu, zvláště pak o tom, jak podávat stížnosti.
  • Subjekty vymáhající ochranu soukromí, tj. na americké straně ministerstvo obchodu a Federální obchodní komise a na evropské straně úřady pro ochranu údajů, by měly prohloubit spolupráci, zejména v oblasti přípravy pokynů pro zúčastněné společnosti a subjekty vymáhající ochranu soukromí.
  • V rámci probíhající debaty v USA o reautorizaci a reformě článku 702 zákona o zabezpečování informací o činnostech cizí moci (tzv. zákona FISA) by v něm měla být zakotvena ochrana, kterou cizím státním příslušníkům poskytla prezidentská politická směrnice 28 (PPD-28) .
  • Co nejdříve by měl být jmenován stálý ombudsman pro štít na ochranu soukromí i dosud nejmenovaní členové Výboru pro dohled nad respektováním soukromí a občanských svobod (PCLOB).

Další kroky

Zpráva bude postoupena Evropskému parlamentu, Radě, pracovní skupině úřadů pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 a orgánům USA. V příštích měsících pak bude Komise spolupracovat s orgány USA na opatřeních navazujících na předložená doporučení. Komise bude i nadále úzce sledovat fungování rámce štítu na ochranu soukromí i to, jak orgány USA plní svoje závazky.

Souvislosti

Štít EU–USA na ochranu soukromí byl přijat 12. července 2016 a rámec štítu na ochranu soukromí začal fungovat 1. srpna 2016. Tento rámec chrání základní práva všech osob v EU, jejichž osobní údaje jsou předávány do Spojených států ke komerčním účelům, a vyjasňuje právní prostředí, v němž se pohybují podniky, které s toky údajů mezi EU a USA pracují.

Jde o to, že například při nakupování online nebo používání sociálních sítí v EU může pobočka americké společnosti nebo její obchodní partner sbírat osobní údaje a následně je předávat do USA. Například cestovní agentury v EU tak mohou posílat jména, kontaktní údaje a čísla kreditních karet do hotelů v USA, které se zaregistrovaly do štítu na ochranu soukromí.

Další informace

Zpráva a pracovní dokument o výročním přezkumu fungování štítu EU–USA na ochranu soukromí

Otázky a odpovědi

Společné tiskové prohlášení ministra obchodu USA a komisařky Jourové k přezkumu štítu EU–USA o ochraně soukromí (září 2017)

Tisková zpráva: Evropská komise spouští štít EU–USA na ochranu soukromí (červenec 2016)

Štít EU–USA na ochranu soukromí: časté otázky

Informativní přehled o štítu EU–USA na ochranu soukromí

Příručka ke štítu EU–USA na ochranu soukromí