ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vysavače opět na scéně aneb několik faktů o staronových pravidlech pro vysavače, která vstupují v platnost 1. září 2017

/czech-republic/file/vysavacpng_csvysavac.png

Vysavač ©AMI
©

Luxování je energeticky drahou záležitostí. Buďme moderní a nekupujme žrouty energie. Když to jde u ledniček a praček, proč ne u vysavačů? Technologický pokrok někdy potřebuje impuls.  

17/08/2017

PROČ?

Vysavače se stávají stále větším žroutem energie. Mezi lety 1990 a 2010 se spotřeba energie při luxování na obyvatele více než zdvojnásobila. Důvodem je především to, že lidé nakupovali vysavače se stále větším příkonem, neboť elektrický příkon (W) se často mylně považuje za přibližný ukazatel výkonnosti, tedy čisticího účinku. Příkon se stal marketingovým nástrojem, který nasměroval trh k energeticky náročnějším zařízením. Trh EU byl tak zaplavován levnými vysavači s vysokým příkonem, ale s nízkým čisticím účinkem, především z Číny. Vysavač se tak z poměrně nevýznamného spotřebiče energie stal podstatnou položkou ve spotřebě energie domácnosti.

Pokud by nebyla přijata žádná opatření, spotřeba elektřiny na vysávání by se od roku 2010 do roku 2025 opět téměř zdvojnásobila a emise oxidů uhlíku, které vysavače vydávají, by se zvýšily o 50%.  

CO?

Aby dramatický nárůst spotřeby energie při luxování omezila, Evropská komise po konzultaci s výrobci a spotřebiteli navrhla pravidla, která omezí prodej energeticky neúsporných přístrojů. Už od září 2014 se mohou prodávat vysavače s příkonem maximálně 1600 wattů. Od 1. září 2017 se dále limit sníží na max. 900 wattů. Je důležité zdůraznit, že to, co rozhoduje o účinnosti vysavačů, je sací výkon a konstrukce celého přístroje, které nařízení nijak neomezuje, a ne příkon vyjádřený ve wattech. Vyšší příkon tedy není zárukou lepšího sacího účinku, ale s jistotou se projeví na účtu za elektřinu. Právní předpisy dále upravují schopnost odstranit prach, emise prachu (důležité pro astmatiky), úroveň hluku a životnost motoru. Změny se netýkají tyčových, robotických vysavačů, vysavačů pro mokré a suché čištění nebo průmyslových a venkovních vysavačů.

Na vysavačích budou také uvedeny energetické štítky podle energetické efektivnosti. Podobný systém se už osvědčil u ledniček, mrazáků a praček. Od doby, kdy byly zavedeny, se jejich spotřeba snížila na třetinu. Jen dva roky poté, co byly podobné předpisy zavedeny pro televizory, se 70% prodávaných přístrojů vešlo do nejvyšší třídy energetické účinnosti. 

Přijatá opatření sníží roční spotřebu elektrické energie vysavačů v EU o 30% a emise, které vysavače vydávají, o 15%. Oproti scénáři bez opaření se jedná o úsporu elektřiny ve výši přibližně 19 TWh, což odpovídá třetině roční spotřeby elektřiny České republiky. Přijatá opatření v oblasti ekodesignu spotřebičů navíc přispějí k dosažení třetiny cílů energetických úspor EU pro rok 2020.

VYDĚLÁ SPOTŘEBITEL?

Není pravdou, že se luxování následkem evropské regulace prodraží. Úspornější vysavače sice budou o něco dražší (cca o 10–50 eur na přístroj), ale vyšší pořizovací cena by měla být vykompenzována nižšími provozními náklady, tedy úsporou energie (cca o 70 eur méně za životní cyklus přístroje), a delší životností přístroje. Navíc budou moderní vysavače produkovat méně prachu a budou méně hlučné.

JAK?

Tato pravidla nejsou nová. Byla schválena již v roce 2013 po důkladném testování a širokých konzultacích s odborníky z různých zemí EU, které probíhaly v roce 2010 a 2011. Sami zástupci výrobců vysavačů uvedli, že dávají přednost regulačním opatřením před dobrovolnými dohodami („samoregulace“). Výrobci a spotřebitelské organizace se jednomyslně vyslovili pro to, aby u vysavačů byly zavedeny požadavky na ekodesign v kombinaci se systémem štítkování.

CO DĚLAT?

Nepodlehněte alarmujícím titulkům v novinách a neutíkejte si koupit levný žrout energie. Buďte moderní, a až vám starý lux doslouží, kupte si kvalitní přístroj (jak na to, poradí také dTest).

 

Více informací:

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů

Ecodesign legislation

Impact Assessment