ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropská komise vyhlásila další kolo stáží. Přihlášky lze posílat do 31. srpna

/czech-republic/file/stazevekwebjpg_csstaze_v_ek_web.jpg

Stáž v EK ©EC
©EC

Od 18. července do 31. srpna 2017 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

07/08/2017

Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou oficiálních jazyků EU a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Žadatel v přihlášce dále uvede preferované generální ředitelství podle svého zaměření a vyplní detailní údaje o svém vzdělání, předchozích zkušenostech a jazykových dovednostech.

Na každý turnus se přihlásí okolo deseti tisíc zájemců. Po úspěšném přijetí přihlášky je na základě životopisů vybráno nejlepších 2800 zájemců do tzv. databáze Blue Book.  Z tohoto seznamu jednotlivá generální ředitelství a kabinety komisařů vybírají své kandidáty. Nakonec stáž v Evropské komisi získá pokaždé až šest set zájemců.

Druh práce

Práce v Evropské komisi je často velmi rozmanitá. Obvykle záleží na vybraném generálním ředitelství a oblasti, kterou pokrývá. Stážisté mají často na starost administrativní podporu úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a analýzu informací. Součástí stáže bývá i několikadenní úvodní konference spojená s řadou přednášek a návštěvou institucí.

Finanční podmínky

Přijatí stážisté pobírají měsíční grant ve výši přibližně 1 160 EUR (o jeho výši rozhoduje každoročně Kancelář pro stáže a závisí na rozpočtových omezeních) a jsou jim proplaceny cestovní výdaje.

Výběrové řízení pro zájemce o stáž v Evropské komisi probíhá do 31. srpna 2017, 12:00 (SEČ)!

Harmonogram

  • Fáze předvýběru (databáze Blue Book): listopad 2017
  • Fáze finálního výběru uchazečů: prosinec 2017
  • Stáž: březen 2018 - červenec 2018

Související odkazy

 

Překladatelská stáž u Evropské komise

Další z možností je překladatelská stáž u Evropské komise.

Kromě splnění základních podmínek musí být uchazeči schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Vybraní uchazeči o překladatelskou stáž v českém oddělení budou pracovat pro český jazykový odbor Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. Při své práci budou využívat stejné nástroje či terminologické databáze jako jejich zkušení kolegové – interní překladatelé Evropské komise, kteří práci stážistů revidují. Na českou překladatelskou stáž v Komisi jsou přijati zpravidla 2 až 3 zájemci.

Odpovědi na často kladené dotazy ohledně překladatelské stáže naleznete zde

Veškeré další informace a podmínky spolu s elektronickou přihláškou naleznete na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/