ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Děti ve školách v EU budou dál dostávat mléko, ovoce a zeleninu

/czech-republic/file/skolackajpg-0_csskolacka.jpg

Školní strava ©EC
©EC

Od prvního dne školního roku 2017/2018 bude pokračovat evropská podpora distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol, spojí se ovšem do jednoho projektu. EU tak přispěje českým školám během školního roku 4 mil. EUR na zeleninu a ovoce a necelé 2 mil. EUR na mléko. V rámci speciálních vzdělávacích programů se žáci také naučí, jak je kvalitní výživa důležitá, a zjistit více o výrobě jídla.

31/07/2017

Nový unijní projekt distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol bude spuštěn 1. srpna, tak aby se mohl v celé EU naplno rozjet už od prvního dne škoního roku 2017/2018.

Součástí projektu, který má mezi dětmi propagovat zdravé stravovací návyky, budou nejen distribuce ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, ale také zvláštní vzdělávací programy, jež by měly žáky naučit, jak je kvalitní výživa důležitá, a vysvětlit jim, jak se jídlo vyrábí.

/czech-republic/file/novyprojekteu-ovocezeleninaamlekodoskoljpg_csnovy_projekt_eu-_ovoce_zelenina_a_mleko_do_skol.jpg

Ovoce, zelenina a mléko do škol ©EC
©EC

Projekt spojuje a optimalizuje dosavadní programy, které se vloni dostaly k více než 20 milionům dětí. Ačkoliv účast v této iniciativě je dobrovolná, hodlá se do ní ve školním roce 2017/2018 zapojit všech 28 členských států.

„Jsem velmi rád, že bude nový program zítra spuštěn. Je to cenná podpora pro miliony školáků a tisíce zemědělců ve všech členských státech. Jak se v posledních letech ukázalo, pro zemědělce je tato podpora obzvláště cenná, a díky vyššímu financování její cena ještě vzroste. Navíc se nový program nese v duchu mé snahy o zjednodušování, protože dva dosud samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – spojuje do jednoho. V neposlední řadě jsem také velmi rád, že se v této iniciativě mohu připojit ke komisařům Andriukaitisovi a Navracsicsovi a spolu s nimi propagovat zdravý životní styl. Jsem přesvědčen, že tento program v tom bude hrát důležitou roli,"prohlásil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan.

Přednostně budou děti ve školách dostávat ovoce, zeleninu a mléko v čerstvém stavu. Zpracované produkty jako polévky, ovocné kompoty, džusy, jogurty a sýrybudou dostávat, jen pokud to schválí zdravotnické orgány daného státu. Výrobky nesmí obsahovat žádný přidaný cukr, sůl ani tuk, s výjimkou případů, kdy je zdravotnické orgány v omezeném množství povolí.

Každý členský stát si sám rozhodne, jak přesně bude projekt na jeho školách fungovat a jakým způsobem do něj začlení například tematické vzdělávací programy a další zemědělské produkty. Také se může rozhodnout, že peněžní podporu, kterou na projekt poskytuje EU, ještě dále navýší o podporu z vlastních státních prostředků.

Při výběru výrobků by se měly brát v úvahu zdravotní a environmentální aspekty, jejich sezónnost, pestrost a také dostupnost, přičemž přednost by měly mít výrobky pocházející z EU. Členské státy mohou navíc podporovat lokální nebo regionální produkty, ekologickou produkci, krátké dodavatelské řetězce, přínos pro životní prostředí a jakostní produkty.

Z celkem 250 milionů eur, jež byly v rozpočtu EU schválenyna školní rok 2017/2018, připadne zhruba 150 milionů eur na ovoce a zeleninu a 100 milionů eur na mléko.

Nový program je součástí programu zjednodušování komisaře Hogana. Umožňuje vytvářet větší synergie a realizovat celý program efektivněji a také doplňuje další opatření v rámci politiky zdravotní péče a vzdělávání.

Dosud dva samostatné projekty – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – se od 1. srpna 2017 sloučí do jednoho právního rámce. Nová pravidla mají být efektivnější a podpora díky nim cílenější a více zaměřená na vzdělávací aspekt.

Do starého projektu ovoce a zelenina do škol je v současné době zapojeno 24 členských států a do starého projektu mléko do škol pak všech 28. Ovoce a zelenina se tak v loňském roce dostala k přibližně 11,7 milionu dětí, mléko ke zhruba 20 milionům.

Příloha: Pomoc EU na školní rok 2017/2018 

 

Členský stát

Konečný příděl na ovoce a zeleninu do škol

v EUR

Konečný příděl na mléko do škol
 

v EUR

Belgie

3 367 930

1 650 729

Bulharsko

2 677 109

1 167 367

Česká republika

4 082 903

1 842 407

Dánsko

2 386 393

1 606 402

Německo

25 826 315

10 947 880

Estonsko

565 888

732 225

Irsko

2 007 779

900 398

Řecko

3 218 885

1 550 685

Španělsko

12 932 647

6 302 784

Francie

17 990 469

17 123 194

Chorvatsko

1 720 946

800 354

Itálie

21 704 956

9 261 220

Kypr

390 044

400 177

Lotyšsko

813 091

745 497

Litva

1 134 661

1 091 333

Lucembursko

343 568

193 000

Maďarsko

3 885 599

1 972 368

Malta

372 747

144 750

Nizozemsko

7 063 251

2 401 061

Rakousko

2 946 591

1 278 933

Polsko

14 985 916

11 047 202

Portugalsko

3 283 397

2 220 981

Rumunsko

6 866 848

10 865 578

Slovinsko

727 411

363 811

Slovensko

2 185 291

1 020 425

Finsko

1 599 047

3 824 689

Švédsko

0

9 245 859

Spojené království

0

4 219 008

Celkem

145 079 683

104 920 317

Další informace

Zpráva o novém projektu