ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EHSV udělí Cenu pro občanskou společnost za rok 2017

/czech-republic/file/ehsvjpg_csehsv.jpg

EHSV@EU

Ocenění budou udělena za nejlepší projekty pro začlenění lidí do trhu práce.

EHSV udělí Cenu pro občanskou společnost za rok 2017. EHSV letos ocení inovativní projekty podporující kvalitní pracovní místa a podnikání pro budoucí činnost občanské společnosti zaměřenou na mladé lidi, migranty a další osoby, jež mají ztížený přístup na trh práce.

Nejvýše pěti vítězům bude uděleno celkem 50 000 EUR. Lhůta pro zaslání přihlášek je 8. září 2017; slavnostní předávání cen se bude konat 7. prosince 2017 v Bruselu.

17/07/2017

Evropská unie téměř deset let po vrcholu finanční a hospodářské krize stále bojuje, navzdory nedávným zlepšením, s vysokou mírou nezaměstnanosti. Proto se EHSV rozhodl, že letos ocení nejlepší inovativní projekty, které podporují kvalitní pracovní místa, podnikání nebo samostatnou výdělečnou činnost, a zasazují se tak o zvrácení tohoto trendu.

 

Cenu získají již uskutečněné či stále probíhající iniciativy, jež při začleňování do trhu práce upřednostňují nediskriminaci. Iniciativy se musí zaměřovat na nově příchozí, jako jsou mladí lidé, osoby z prostředí migrantů, nebo osoby vyžadující zvláštní podporu, například dlouhodobě nezaměstnaní, ženy vyčleněné z trhu práce, osoby se zdravotním postižením nebo osoby žijící v chudobě.

 

EHSV vytvořil Cenu pro občanskou společnost, která se tento rok udílí již podeváté, aby odměnil a povzbudil skutečné iniciativy a úspěchy organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, jež výraznou měrou přispěly k podpoře společných hodnot podporujících evropskou soudržnost a integraci. V roce 2016 se cena zaměřila na migraci.

 

Další podrobnosti a formulář přihlášky jsou k dispozici na této internetové adrese.

 

Další informace Vám poskytne:

Margarida Reis, tiskové oddělení EHSV

E-mail: press@eesc.europa.eu

Tel: +32 2 546 9036

@EESC_PRESS

#CivSocPrize