ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Relokace a přesídlování: konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy

/czech-republic/file/relocationresettlement12reportjpg-0_csrelocation_resettlement_12_report.jpg

relokace a přesídlování@EU

Zpráva poprvé přináší konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy.

Upozorňuje, že Maďarsko, Polsko a Rakousko dosud nerelokovalo ani jednu osobu.

Zmiňuje, že ČR už téměř rok nebyla v oblasti relokace aktivní.

Za poslední měsíc relokovaly členské státy 2 078 osob (1368 z Řecka a 710 z Itálie).

Celkem letos relokovaly 18 418 lidí – to je skoro stejně jako za celý rok 2016.

Hodně se pokročilo v přesídlování – členské státy nabídly legální cestu celkem 16 163 osobám, což je víc než 2/3 odsouhlasených míst.

19/05/2017

Relokace

I když je nyní většina členských států aktivní, pravidelně přijímá závazky a provádí relokaci, Maďarsko, Polsko a Rakousko jsou i nadále jedinými členskými státy, které nerelokovaly ani jednu jedinou osobu. To je v rozporu s jejich právními povinnostmi, se závazky přijatými vůči Řecku a Itálii a se spravedlivým rozdělením odpovědnosti. Rakousko se však již formálně zavázalo relokovat 50 osob z Itálie a Komise toto rozhodnutí vítá. Kromě toho Česká republika byla v mechanismu téměř rok nečinná.

V tomto ohledu se doporučení v dnes vydané zprávě zaměřují zvlášť na členské státy, které dosud neprovedly rozhodnutí Rady a vyzývá se zejména Maďarsko a Polsko, aby okamžitě začaly přijímat závazky a relokovat, Česká republika, aby relokaci bez prodlení obnovila a Rakousko, které nyní zahájilo přijímání závazků týkajících se Itálie, aby začalo přijímat také závazky na relokaci z Řecka.

Přesídlování

Program přesídlování jako celek je i nadále na dobré cestě. Ke dni 12. května bylo přesídleno 16 163 osob do 21 zemí, což přesahuje dvě třetiny dohodnutých 22 504 přesídlení v rámci programu EU v oblasti přesídlování. Od 10. dubna 2017 bylo přesídleno 671 lidí převážně z Turecka, ale také z Jordánska a Libanonu. Ve srovnání s nízkým počtem lidí, které členské státy přesídlily prostřednictvím vnitrostátních nebo mnohostranných mechanismů v letech 2014 a 2015, to představuje významný pokrok a je jasným důkazem přidané hodnoty a potenciálu spolupráce a koordinace na úrovni EU.

 

Další informace

Celé znění tiskové zprávy zde.

Sdělení: Dvanáctá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Relokace z Itálie a Řecka

Příloha 4: Přesídlování – aktuální stav

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Relokace a přesídlování

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Řešení uprchlické krize: finanční podpora EU pro Řecko

Evropský program pro migraci

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016