ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Revoluce v bezpečnostních systémech na ochranu hranic

/czech-republic/file/bezpecnostniuniejpg_csbezpecnostni_unie.jpg

bezpečnostní unie@EU

Komise chce odstranit mezery v přenosu dat mezi státy EU v oblasti bezpečnosti.

Všechny centralizované informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace mají být interoperabilní.

Konkrétní návrhy:

  • Evropský portál pro vyhledávání – možnost souběžně vyhledávat v systémech
  • Sdílená služba po porovnávání biometrických prvků – možnost vyhledávat v různých informačních systémech
  • Společné úložiště údajů o totožnosti – možnost zjistit, jestli je osoba zaregistrovaná v různých databázích pod různými identitami
18/05/2017

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King uvedl: „Nedávné tragické útoky v Evropě ukázaly, jak je důležité, aby si orgány členských států mezi sebou vyměňovaly informace. Jedná se o zásadní změnu toho, jak budeme bezpečností údaje spravovat, a o pomoc vnitrostátním orgánům lépe reagovat na mezinárodní hrozby a odhalovat teroristy, kteří působí ve více zemích.“

Další kroky

Komise bude o novém přístupu jednat s Evropským parlamentem a Radou s cílem dosáhnout do konce roku 2017 obecnou shodu o dalším postupu. Výsledky jednání poslouží jako podklad návrhu o interoperabilitě, který Komise předloží co nejdříve.

Další informace

Celé znění tiskové zprávy zde.

Sdělení: 7.zpráva o pokroku dosaženém při provádění bezpečnostní unie

Sdělení: Silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost

Sdělení: Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie

Sdělení: Evropský program pro bezpečnost

Informační přehled: Informační systémy EU

Informační přehled: Bezpečnostní unie