ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Roadshow po českých městech: představíme možnosti financování z investičního plánu pro Evropu

/czech-republic/file/roadshow2017plakatinvesticniplanproevropujpg_csroad_show_2017_plakat_investicni_plan_pro_evropu.jpg

Investiční plán pro Evropu@EU

Konference seznámí podnikatele a představitele veřejné správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro rozvoj podnikání a infrastruktury.

Přednášející ze soukromé i veřejné sféry představí Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a jeho nástroje, jako jsou úvěry a garance.

Poskytnou také praktické rady a zkušenosti a ukáží příklady využití na konkrétních projektech.

24/04/2017

Zapojení zdrojů EFSI může napomoci zejména ke vzniku projektů s rizikovějším profilem, které  v běžném bankovnictví těžko shánějí financování.

EFSI poskytuje garance, a umožnuje tak Evropské investiční bance a domácím spolupracujícím bankám poskytnout výhodnější financování. Jde zejména o nižší úrokové sazby nebo méně striktní požadavky na ručení. To umožňuje rozvoj inovativních projektů, podporu menších a středních podniků či nových forem financování velkých infrastrukturních projektů (včetně tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru PPPs).

Od roku 2015, kdy investiční plán pro Evropu vznikl, se ho v České republice relativně dobře daří využívat malým a středním podnikům. Prostřednictvím domácích bank (ČS, KB, Equa bank, ČMZRB, UniCredit Bank…) jsou pro tuzemské subjekty připraveny k investicím prostředky ve výši téměř 50 mld. korun.

Konkrétním příkladem realizace projektu za pomoci investice se zárukou EFSI je start-up firma Raptech, která se věnuje využití laserových technologií ve strojírenství. Pan Němeček, zástupce firmy, na konferenci v Plzni ocenil nízkou administrativní zátěž pro malé začínající podnikatele u úvěrů se zárukou EFSI. Ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise Zdeněk Čech dodal: „Lepší přístup k financování z investičního plánu pro Evropu přinese do Plzně pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou. “

Fotky - konference Plzeň:

/czech-republic/file/dsc2689jpg-0_csdsc_2689.jpg

test alt text sb

/czech-republic/file/dsc2674jpg_csdsc_2674.jpg

/czech-republic/file/raptechfirmaprezentacejpg-0_csraptech_firma_prezentace.jpg

 

Česká republika však ještě nevyužila možnosti čerpání zdrojů z EFSI v oblasti velkých projektů – a to ani v soukromém, ani ve veřejném sektoru.

Informace ke konferenci:

  • První část konference nastíní makroekonomický vývoj v EU a upozorní na pokles investiční dynamiky v Evropské unii, ke kterému došlo po hospodářské a finanční krizi v letech 2008–2009. Prezentující představí nové formy financování s podporou EU, které směřují od dotační formy stále více  směrem k novým instrumentům (zejména úvěrům a garancím).   

 

  • V druhé části zástupci bankovního sektoru představí existující finanční produkty spojené s Evropským fondem pro strategické investice (EFSI) – zejména úvěry nebo garance. Řada domácích bank již úvěrové produkty s podporou EU/EFSI nabízí, avšak znalost těchto produktů mezi podnikateli zůstává nízká.

 

  • Třetí část nabídne praktické informace a návody k využití nových finančních nástrojů. Zástupci soukromého sektoru ukáží konkrétní projekty, které využily podporu EFSI.

 

Konference přihlížejí k regionálním tématům a probíhají od dubna do června 2017 v těchto městech:

PLZEŇ  - Strojírenství/inovace – 19/4

LIBEREC - Financování korporátního sektoru – 20/4         

OSTRAVA – Brownfields – 16/5

HRADEC KRÁLOVÉ - Financování veřejné sféry (smart cities) – 17/5

BRNO - Inovace, High tech - 24/5

ZLÍN -  Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 – 25/5