ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Slavíme 60. výročí podpisu Římských smluv

/czech-republic/file/banner60romatreatyjpg_csbanner_60_roma_treaty.jpg

Banner 60 let Římských smluv ©EU

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Tyto smlouvy vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů.

Hlavy států a předsedové vlád EU se k připomínce tohoto významného výročí setkají 25. března v Římě. Více

Následující publikace konkrétně ukazuje čeho jsme v Evropě dosáhli a proč je důležité Evropskou unii udržet i v budoucnu:

/czech-republic/file/pro%C4%8D-pot%C5%99ebujeme-eu-60-dobr%C3%BDch-d%C5%AFvod%C5%AF-pro-jej%C3%AD-existencipdf_csProč potřebujeme EU? 60 dobrých důvodů pro její existenci.pdf

24/03/2017

Výpovědi zajímavých osobností k 60. výročí

Co se bude dít dál po římském summitu:

Ještě v Římě bude podepsáno tzv. římské prohlášení, které představuje začátek celého procesu.

Po summitu v Římě předloží Komise několik diskusních dokumentů týkajících se hlavních otázek evropské budoucnosti: 1) rozvíjení sociálního rozměru Evropy, 2) prohloubení hospodářské a měnové unie, 3) využití potenciálu globalizace 4) budoucnosti evropské obrany a 5) budoucnosti financí EU.

Předseda Juncker o těchto oblastech podrobněji pohovoří ve svém projevu o stavu Unie v září 2017, na což případně naváže Evropská rada v prosinci 2017 svými prvními závěry. Díky tomu bude možné přijmout a představit rozhodnutí o směřování Unie včas před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019.

V nadcházejících měsících Komise také zorganizuje veřejné diskuse s Evropským parlamentem a členskými státy, jakož i online konzultace, aby své názory na budoucnost Evropy mohli vyjádřit i její občané prostřednictvím zastoupení Komise a vyhrazených internetových stránek, které budou spuštěny 25. března. Toto jsou některé z milníků v procesu zahájeném bílou knihou.

Další informace:

Tisková zpráva zde

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

Internetové stránky: 60. výročí EU včetně akcí pořádaných v členských státech

Audiovizuální portál: 60 videopříběhů o Evropě