ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Zaměstnanost žen v EU na rekordní úrovni, rozdíl mezi platy mužů a žen zůstává velký, to vyplývá z nové zprávy o rovnosti mezi muži a ženami

/czech-republic/file/zpravamuzizenypng_cszprava_muzi_zeny.png

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ©

Komise u příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnila novou zprávu o rovnosti mezi muži a ženami, která ukazuje, že právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování podporují očividný, leč nerovnoměrný pokrok v členských státech EU.

Zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ukazuje, že ženy se i nadále potýkají s problémy v různých oblastech:

  • Míra nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži zůstává velmi vysoká zejména v jižních zemích.
  • Ve všech zemích EU ženy doposud vydělávají v průměru o 40 % méně než muži a rozdíl v důchodech je stabilně na úrovni 38 %. Při tomto tempu změn by však setření rozdílu mezi výdělky mužů a žen trvalo další století.
  • Stále existuje skleněný strop. Pouze ve čtyřech zemích (ve Francii, v Itálii, ve Finsku a Švédsku) dosahuje podíl žen v řídících pozicích velkých společností alespoň 30 %.
  • Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice. V osmi zemích (v Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) je podíl žen v politice méně než 20%.
13/03/2017

Před šedesáti lety byla rovnost žen a mužů zakotvena do Římské smlouvy jako jedna ze základních hodnot Evropské unie. Od té doby dosáhla zaměstnanost žen rekordní úrovně. Rozdíl v odměňování žen a mužů však úporně přetrvává – ženy v Evropě stále vydělávají o 16,3 % méně než muži. Také pokud jde o vedoucí pozice, narážejí ženy nadále na tzv. skleněný strop. A to i přesto, že je Komise na dobré cestě ke splnění svého vlastního cíle – dosáhnout do roku 2019 40% zastoupení žen ve vyšších a středních vedoucích pozicích. Dnes Komise opakovaně vyzvala k zajištění rovnosti žen doma i ve světě.

/czech-republic/file/paygappng_cspay_gap.png

Rozdíl mezi platy mužů a žen v EU ©EU

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Evropa je průkopníkem rovného postavení žen a mužů a na to bychom měli být hrdí. V zaměstnání a povolání, při odborné přípravě, v oblasti sociálního zabezpečení, nebo v přístupu ke zboží a službám: tam všude by se s ženami i muži mělo zacházet stejně. Tak to říká právo. Bohužel, cesta ke skutečné rovnosti ještě pořád není úplně bez překážek. Proto nesmíme v našem úsilí polevit. Učinil jsem z rovnosti hlavní princip své administrativy a jsem hrdý na to, že jsme za dva roky dosáhli při plnění cíle 40 % zastoupení žen obrovského pokroku. Pokud se však začne uvnitř našich hranic nebo mimo ně šířit nesnášenlivost a šovinismus, musíme dvakrát tak energicky reagovat jednoduchým a zcela evropským poselstvím: rovnost žen a mužů není prestižním cílem. Je to základní právo.“

V rámci Evropské komise bylo cíle 40% zastoupení žen ve vyšších a středních vedoucích pozicích do roku 2019, který stanovil předseda Juncker, již téměř dosaženo. Po pouhých dvou letech funkčního období Komise je na pozicích středního managementu téměř 35 % žen. Podíl žen na pozicích vyššího managementu (na úrovni ředitelů a výše) dosahuje 32 %. V posledních dvou letech jmenovala Komise několik žen do nejvyššího vedení (jako generální ředitelku nebo zástupkyni). Tím se zvýšilo zastoupení žen na této úrovni až na 29 % oproti 13 % z listopadu 2014.

Souvislosti

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie a jako taková je výslovně uvedena ve Smlouvě již od samého počátku, neboť Římská smlouva obsahovala ustanovení o stejné odměně za práci. V prosinci 2015 byl přijat pracovní program na období 2016–2019 „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů“, který odráží příslib Komise zintenzivnit činnost v této oblasti.

K letošnímu Mezinárodnímu dni žen se koná několik akcí: Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová vystoupí v Římě na oslavách Mezinárodního dne žen pořádaných prezidentem Italské republiky. Komisařka Věra Jourová představí tři ženské vzory z Komise a s generálním ředitelem společnosti IKEA Peterem Agnefjallem bude diskutovat o úloze žen v podnicích. Rovněž se setká se skupinou dívek, které se věnují technickým oborům. Komisař Günther Oettinger se zúčastní panelové diskuse „women@work“ a komisařka Margrethe Vestagerová promluví o významu evropské společnosti spravedlnosti a rovných příležitostí. Komisař Carlos Moedas předá na půdě Evropského parlamentu čtyřem vynikajícím podnikatelkám Cenu pro ženy inovátorky 2017. Komisařka Cecilia Malmströmová, která se v Singapuru účastní obchodních jednání, oznámí konání historicky prvního Mezinárodního fóra o rovnosti žen a mužů a obchodu, jež Komise uspořádá 20. června 2017. Na tomto fóru se bude řešit, jak by obchodní politika mohla posílit postavení žen – od „protidiskriminační“ klauzule až po pomoc malým podnikům.

Další informace:

Otázky a odpovědi: Co dělá EU pro práva žen a rovnost žen a mužů?

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017

Společné prohlášení u příležitosti Mezinárodního dne žen 2017

Zpráva Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na téma Rovnost přispívá k hospodářskému růstu