ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Jak bude vypadat EU po roce 2025 - Komise zahajuje debatu o její budoucnosti

/czech-republic/file/bilaknihaobudoucnostieujpg_csbila_kniha_o_budoucnosti_eu.jpg

bílá kniha o budoucnosti EU@EU

V Evropské unii máme 70 let trvající mír. 500 milionů občanů žije svobodně v jedné z nejvíce prosperujících ekonomik na světě.

EU se však zároveň musí zamyslet nad tím, jakou vizi své vlastní budoucnosti umí nabídnout v sestavě 27 zemí.

Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, proto dnes v Evropském parlamentu představil pět scénářů, jak by se Evropská unie mohla vyvíjet do roku 2025 po odchodu Velké Británie.

01/03/2017

Bílá kniha zkoumá, jak se Evropa změní v příštím desetiletí. Zabývá se řadou témat od vlivu nových technologií na společnost a pracovní místa až po pochybnosti spojené s globalizací, bezpečnostní obavy a vzestup populismu.

Objasňuje volbu, před kterou stojíme: buď se necháme těmito tendencemi smést, nebo je akceptujeme a využijeme těchto nových příležitostí.

Bílá kniha obsahuje pět scénářů, přičemž každý z nich stručně popisuje, jak by mohla vypadat Unie v roce 2025

  • Scénář 1: Pokračování v dosavadní praxi – EU27 se soustředí na plnění svého pozitivního reformního programu v duchu programu Komise Nový začátek pro Evropu z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené všemi 27 členskými státy v roce 2016.
  • Scénář 2: Pouze jednotný trh – EU27 je postupně přeorientována na jednotný trh, protože 27 členských států nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společnou řeč.
  • Scénář 3: Státy, které chtějí, dělají více – EU27 pokračuje jako dnes, ale umožňuje členským státům, které mají zájem, aby v konkrétních oblastech, jako je obrana, vnitřní bezpečnost nebo sociální záležitosti, dělaly společně více. Vytvoří se jedna nebo více „koalicí ochotných“.
  • Scénář 4: Dělat méně, zato efektivněji – EU27 se zaměřuje na vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá intenzivněji a jedná v nich rychleji, zatímco v oblastech, kde se řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, je méně aktivní. Pozornost a omezené zdroje se soustřeďují na vybrané oblasti politiky.
  • Scénář 5: Dělat mnohem více společně – Členské státy se rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech. Rozhodnutí jsou na evropské úrovni rychleji přijímána a neprodleně vymáhána.

Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise k římskému summitu, kde bude EU 25/3 diskutovat o své budoucnosti s 27 členy.