ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Erasmus slaví třicítku! Účastníci Erasmus+ by vydali téměř na národ velikosti České republiky – dosud podpořil 9 milionů lidí

/czech-republic/file/erasmuspluslogojpg_cserasmusplus_logo.jpg

Erasmus plus logo ©EU

Podle nových údajů se do programu Erasmus+ zapojil rekordní počet účastníků:

  • Nejvíc účastníků vysílají Francie, Německo a Španělsko
  • Nejvíc účastníků přijímají Španělsko, Německo a Velká Británie
  • Od svého vzniku v roce 1987 podpořil 9 milionů osob: přes 5 milionů tvořili studenti, učni a dobrovolníci, další pak výměny zaměstnanců a mládeže.
  • Začínal jako skromný program – v prvním roce vyjelo do 11 zemí 3200 vysokoškolských studentů
  • Dnes ho využívá 300 000 vysokoškolských studentů za rok a působí ve 33 zemích (kromě EU i Turecko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a bývalá jugoslávská republika Makedonie)
  • V roce 2015 umožnil Erasmus+ studium, odbornou přípravu, práci a dobrovolnickou činnosti v zahraničí 678 tisícům Evropanů
  • 94 % účastníků říká, že pobyt zlepšil jejich dovednosti
26/01/2017

Program Erasmus+ v roce 2015 umožnil studium, odbornou přípravu, práci a dobrovolnickou činnost v zahraničí 678 tisícům Evropanů, což je více než kdy předtím. EU v témže roce investovala 2,1 miliardy eur do více než 19 600 projektů, na nichž se podílelo 69 000 organizací. To jsou hlavní zjištění výroční zprávy o programu Erasmus+ za rok 2015, již Evropská komise dnes zveřejnila. Z údajů též vyplývá, že program zdárně směřuje k dosažení svého cíle, jímž je poskytnout v letech 2014 až 2020 podporu čtyřem milionům osob.

V roce 2015 se program Erasmus+ rozšířil ještě více, když umožnil vysokoškolským institucím poprvé vyslat do zemí mimo Evropu nebo z těchto zemí přijmout více než 28 000 studentů a pracovníků. Největší počet účastníků programu Erasmus+ vysílají stále Francie, Německo a Španělsko, zatímco nejvíce jich přijímají Španělsko, Německo a Spojené království. Zpětná vazba od účastníků programu potvrzuje, že čas strávený v zahraničí v rámci programu Erasmus+ se dobře zúročí: 94 % z nich uvádí, že se jejich dovednosti zlepšily, a 80 % má pocit, že tento pobyt zvýšil jejich pracovní příležitosti. Třetině studentů, kteří absolvují zahraniční stáž v rámci programu Erasmus+, nabídne hostitelský podnik místo.

Dnešní zpráva dále uvádí přehled opatření, jež Komise přijala s cílem uzpůsobit program Erasmus+ tak, aby Unii a členským státům pomáhal řešit společenské výzvy, jako je integrace uprchlíků a migrantů. Například systém online jazykové podpory byl v rámci tohoto programu rozšířen tak, aby ho mohlo v příštích třech letech využít 100 000 uprchlíků. Na toto opatření byly uvolněny 4 miliony eur. Cílem je umožnit zejména mladým lidem, aby se mohli zapojit do vzdělávacích systémů hostitelských zemí a rozvíjet své dovednosti.

Zveřejnění zprávy se časově shoduje se zahájením kampaně k připomenutí 30. výročí programu Erasmus (od roku 2014 nazývaného Erasmus+, jelikož prostřednictvím širší škály příležitostí přináší prospěch více lidem). V průběhu roku 2017 budou na evropské, národní i místní úrovni probíhat akce s cílem poukázat na pozitivní přínos programu Erasmus pro jednotlivce i pro celou společnost a umožnit všem zúčastněným stranám diskutovat o vývoji, jímž by se měl program v budoucnu ubírat. Během posledních 30 let poskytl Erasmus+ a jeho předchůdci podporu nejen pro více než pět milionů studentů, učňů a dobrovolníků, ale i na výměny zaměstnanců a mládeže, což představovalo celkem devět milionů osob.

/czech-republic/file/erasmus30letgrafikapng_csErasmus_30let_grafika.png

Erasmus slaví 30 let - statistiky ©EU

Souvislosti

Erasmus je jedním z nejúspěšnějších programů Evropské unie. Již tři desetiletí nabízí zejména mladým lidem možnost získat nové zkušenosti a rozšířit si obzory prostřednictvím pobytů v zahraničí. To, co v roce 1987 začalo jako skromný program pro mobilitu vysokoškolských studentů, s pouhými 3 200 studenty v prvním roce svého fungování, se za posledních 30 let stalo stěžejním programem, jehož využívá téměř 300 000 vysokoškolských studentů ročně. Program se rovněž značně rozšířil. Nabízí možnost studijních pobytů a stáží či učňovské přípravy studentům vysokoškolského vzdělávání i odborného vzdělávání a přípravy a dále nabízí příležitosti pro výměny mládeže, dobrovolnickou činnost a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Erasmus+ se také více než jakýkoli z jeho předchůdců otevřel lidem ze znevýhodněných poměrů.

Místní působnost programu se rozšířila z 11 zemí v roce 1987 na současných 33 zemí (všech 28 členských států EU a dále Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Současný program Erasmus+, jenž probíhá od roku 2014 do roku 2020, disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur a příležitost studovat, účastnit se odborné přípravy, získat pracovní zkušenosti a věnovat se dobrovolnické činnosti v zahraničí poskytne více než čtyřem milionům osob. Program rovněž podporuje nadnárodní partnerství mezi institucemi zabývajícími se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží a rovněž opatření v oblasti sportu, aby přispěl k posílení jejich evropského rozměru a k řešení velkých přeshraničních problémů. Program také podporuje výuku a výzkum s tematikou evropské integrace prostřednictvím činností programu Jean Monnet.

Na oslavu 30. výročí programu se v průběhu roku 2017 v celé Evropě uskuteční řada akcí, včetně hlavní akce pořádané v červnu v Evropském parlamentu.

Další informace

MEMO/17/83
Erasmus+
(výroční zpráva o programu Erasmus+ za rok 2015, informační přehledy, videoklipy, zkušenosti, infografika)