ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika je „jedničkář“ mezi ekonomikami členských států EU. Vyplývá to z analýzy Komise

/czech-republic/file/europeansemestrjpg_cseuropean_semestr.jpg

Evropský semestr logo ©EU

Česká republika je „jedničkář“ mezi ekonomikami členských států EU. Vyplývá to z ekonomické analýzy Evropské komise, kterou každoročně spouští tzv. evropský semestr – cyklus koordinace hospodářských politik, který je zakončen v červnu vydáním doporučení na další rok.

Jako první členská země v historii hodnocení od roku 2012 má ČR všechny indikátory makroekonomických nerovnováh v bezpečných mezích.

 

16/11/2016

Eurozóna:

Komise se vyjádřila k rozpočtovým plánům zemí eurozóny takto:

  • v šesti zemích hrozí podle Komise nedodržení preventivní části Paktu stability a růstu: Itálie, Belgie, Slovinsko, Finsko, Litva, Kypr;
  • tři země zůstávají v řízení při nadměrném schodku (více než 60 % zadlužení a/nebo 3 % schodek rozpočtu): Francie, Portugalsko a Španělsko;
  • v Portugalsku by podle prognózy Komise mohl být nadměrný schodek odstraněn již v tomto roce a  ve  Francii v roce příštím, naopak u  Španělska hrozí, že v řízení nadále zůstane;
  • na základě rozpočtových plánů Španělska a Portugalska však Komise rozhodla, že nepodá návrh na pozastavení čerpání části strukturálních fondů.

Obecně k ekonomické situaci:

  • Evropská ekonomika zažívá křehké oživení a růst pracovních míst.
  • HDP je vyšší než před ekonomickou krizí, rostou investice a klesá nezaměstnanost.
  • Přesto přetrvávají rizika – zejména dopad v sociální oblasti, a vysoká státní i soukromá zadlužení.
  • Komise proto apeluje na členské státy, aby posílily snahu trojkombinace „investice – strukturální reformy – odpovědná fiskální politika“.
  • Komise doporučuje expanzivnější fiskální politiku v rámci eurozóny.

Další informace:

Tisková zpráva

Zahájení evropského semestru 2017: podzimní balíček – otázky a odpovědi

Sdělení o orientaci fiskální politiky

Roční analýza růstu 2017

Zpráva mechanismu varování 2017

Doporučení pro eurozónu 2017

Návrh společné zprávy o zaměstnanosti 2017

Sdělení o návrzích rozpočtových plánů eurozóny

Příloha sdělení o návrzích rozpočtových plánů

Návrhy rozpočtových plánů, stanoviska Komise a pracovní dokumenty útvarů Komise

Zpráva o účinných opatřeních – Španělsko

Zpráva o účinných opatřeních – Portugalsko