ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Junckerovu balíčku se daří mobilizovat investice do reálné ekonomiky – potvrdila to nezávislá zpráva Ernst and Young

/czech-republic/file/lupajpg_cslupa.jpg

Muž zkoumající dokumenty přes lupu ©shutterstock

Ernst and Young vydali nezávislou zprávu k fungování Junckerova Investičního balíčku.

Zpráva potvrdila, že fondu EFSI se daří mobilizovat dodatečné investice do reálné ekonomiky. Garance z rozpočtu EU funguje dobře, a Evropská investiční banka díky tomu může zaštiťovat více rizikových projektů. Podpora malých a středních podniků je velmi úspěšná.

Zpráva zároveň doporučila posílit kapacitu Evropského místa pro investiční poradenství EIAH, a to i na lokální úrovni.

15/11/2016

Místopředseda Evropské Komise, Jyrki Katainen řekl: „Zpráva Ernst and Young schválila směr, kterým Investiční plán pro Evropu jde. Jejich hodnocení a zpětnou vazbu zohledníme, a budeme nadále úzce spolupracovat s našimi partnery v Evropské investiční bance. Cílem Investičního plánu pro Evropu vždycky bylo podpořit ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Nejnovější ukazatele svědčí o tom, že jsme na správné cestě."

Zpráva zároveň doporučuje, jak dále vylepšit fond EFSI a činnost Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH). Tato doporučení jsou v souladu s návrhy, které vydala sama Komise 14. září. Jde například o následující:

  • Užší spolupráce s národními rozvojovými bankami.
  • Posílit využívání fondu EFSI napříč celou EU a soustředit se na méně vyvinuté regiony.
  • Rozšířit roli Evropského centra pro investiční poradenství EIAH i na lokální úroveň.
  • Zajistit lepší propojení s dalšími zdroji financování v rámci EU.
  • Zavést kritéria, která zajistí přidanou hodnotu finanční pomoci z EFSI.