ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise navrhuje pro EU zásadní reformu daně z příjmů právnických osob

/czech-republic/file/ccctb2jpg_csccctb2.jpg

společný konsolidovaný základ daně©EU

Evropská komise minulý týden navrhla reformu zdanění firem v EU. Podstatou návrhu je stanovit společný konsolidovaný základ daně právnických osob. Firmy by tak namísto danění zisků či ztrát v jednotlivých členských zemích platily daň z konsolidovaného základu, ve kterém se budou zisky a ztráty z jednotlivých zemí sčítat a zdaní se celkový výsledek dosažený v celé EU.

Cílem této reformy je omezit daňové plánování  ze strany nadnárodních firem  a zajistit spravedlivější zdanění; mělo by se tedy zabránit případům, kdy firma v zemi s vysokou daňovou sazbou vykáže ztrátu a zisk převede do jiné země s nízkým zdaněním. Firmy by měly do budoucna odvádět daně tam, kde skutečně dosahují zisků. Nový návrh má zároveň zpřehlednit a zjednodušit daňová pravidla a navíc podpořit investování a výzkum a vývoj v Evropě.

31/10/2016

Evropská komise podobný návrh připravila již v roce 2011, nicméně ten neuspěl kvůli nejednotnosti členských států, od kterých se při rozhodování v daňové oblasti požaduje jednomyslnost. Současný návrh obsahuje řadu prvků, které jej činí atraktivnějším – jak pro jednotlivé členské státy, tak pro podnikatelský sektor. Nový systém zdanění právnických osob bude

–        povinný pro velké nadnárodní skupiny s celosvětovými příjmy nad 750 milionů eur, které mají pro agresivní daňové plánování největší kapacitu; pro ostatní firmy bude systém dobrovolný;

- zjednodušovat daňová pravidla; firmy se nebudou muset potýkat s různou definicí základu daně v každém státě, budou podávat jen jedno daňové přiznání pro celou EU a jednat pouze s jednou daňovou správou;

– motivovat společnosti k tomu, aby své činnosti financovaly prostřednictvím vlastního kapitálu  namísto toho, aby se zadlužily; firmy budou moci uplatnit úlevu na emisi akcií;

– podporovat inovace prostřednictvím výrazného daňového odpočtu u činnosti v oblasti výzkumu a vývoje (VaV).

Tento návrh Komise se nikterak nedotýká sazeb daně z příjmu právnických osob, které spadají do svrchovanosti jednotlivých členských států.

Aby se usnadnilo schválení návrhu členskými státy, byl společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob rozvržen do dvou fází. V první, jednodušší  fázi by se měly státy dohodnout na společném základu, který by ukázal klíčové přínosy pro podniky i členské státy. Teprve potom by měly započít diskuse o tom, jakým způsobem bude zdaněná částka rozdělena mezi státy, na jejichž území firma provozuje svou činnost.

Další informace najdete v tiskové zprávě.