ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise v pracovním programu předkládá konkrétní návrhy na rok 2017

/czech-republic/file/timmermansjpg_cstimmermans.jpg

Frans_Timmermans©EC

Letošní pracovní program navrhuje 21 klíčových iniciativ a prezentuje 18 nových návrhů v rámci programu REFIT, jimiž mají být stávající předpisy EU zkvalitněny tak, aby dobře sloužily svému účelu. Pracovní program se orientuje na hmatatelné výstupy. Uvádí 34 prioritních projednávaných návrhů, jež Komise předložila v uplynulých dvou letech a jejichž urychlené přijetí v Parlamentu a Radě může přinést v praxi reálný posun.

Komise s Evropským parlamentem a Radou nyní vypracuje společnou deklaraci, jejímž cílem je přetvořit návrhy bez průtahů v činy a nabídnout občanům konkrétní výsledky.

27/10/2016

/czech-republic/file/cwp2017jpg_cscwp_2017.jpg

Commission work programme 2017©EC

 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker k programu prohlásil: „Soustředíme se na podstatné věci a konkrétní kroky, které lidem zlehčují život. Vzhledem k blížícímu se 60. výročí podpisu Římských smluv příští rok v březnu se musíme sjednotit nad pozitivním programem. Náš pracovní program je tomuto cíli uzpůsoben. V příštích týdnech spolu s Evropským parlamentem a Radou vyberu několik iniciativ zásadního politického významu, jimž by měla být v legislativním procesu nadcházejících měsíců věnována přednostní pozornost. Tak vypadá Evropa, která plní své sliby.“

První místopředseda Komise Frans Timmermans doplnil: „Solidní posun se nám podařil při podpoře investic a zaměstnanosti, zvládání migrace, boji proti změně klimatu, potírání terorismu i řešení dalších výzev. Zbývá ale udělat ještě hodně. Letos musíme dosáhnout dohod o celé řadě zásadních návrhů, které již byly představeny. Nyní se od nás všech čekají konkrétní výsledky.“

Komise pokračuje v realizaci 10 hlavních priorit

Nový pracovní program vytyčuje konkrétní návrhy na příští rok, jimiž chce Komise přispět k přípravám na 60. výročí podpisu Římských smluv, které si připomeneme v březnu 2017. S Evropským parlamentem a Radou bude Komise pracovat na tom, aby tyto návrhy byly přijaty bez průtahů.

Prostřednictvím uvedených 21 nových iniciativ bude Komise pokračovat v realizaci svých deseti hlavních priorit, k nimž patří: 1) podpořit zaměstnanost, investice a růst ekonomiky a za tímto účelem navrhnout iniciativu pro mládež, akční plán na realizaci oběhového hospodářství a nový víceletý finanční rámec; 2) provést průběžný přezkum jednotného digitálního trhu; 3) naplňovat strategii energetické unie, a zejména se zaměřit na vozidla a mobilitu s nízkou produkcí emisí; 4) vytvořit integrovanější a spravedlivější vnitřní trh, za tímto účelem uvést v život strategii jednotného trhu, kosmickou strategii pro Evropu a akční plán pro unii kapitálových trhů a navrhnout spravedlivější zdanění společností; 5) představit teze k reformě EU s 27 členskými státy a posílení hospodářské a měnové unie a navrhnout evropský pilíř sociálních práv; 6) realizovat strategii „Obchod pro všechny“ a obchodní jednání s partnery vést v duchu posilování nástrojů na ochranu obchodu; 7) pokračovat v budování bezpečnostní unie v zájmu boje proti terorismu a harmonizovat pravidla ochrany osobních údajů a soukromí; 8) nabídnout konkrétní výsledky evropského programu pro migraci; 9) posílit úlohu Evropy jakožto globálního aktéra; za tímto účelem Komise představí Akční plán pro evropskou obranu včetně Evropského fondu pro obranu, spolu s vysokou představitelkou přijme strategii EU pro Sýrii a bude realizovat globální strategii EU a partnerství mezi Afrikou a EU; 10) stávající předpisy přizpůsobit ustanovením Smlouvy o prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci, posoudit demokratickou legitimitu stávajících postupů k přijímání některých sekundárních aktů EU a v neposlední řadě se důrazněji zasazovat za vymáhání unijního práva.

Komise se soustředí na lepší způsob práce

V tomto roce Komise navrhuje stáhnout 19 projednávaných legislativních návrhů, které zastaraly. Dalších 16 zastaralých předpisů Komise zruší. Stávající legislativu v celé řadě oblastí politiky včetně jednotného trhu a životního prostředí bude prosazovat důsledněji, protože i sebelepší předpis je k ničemu, pokud není naplňován v praxi.

Mnohé z hlavních iniciativ, jež Komise v příštím roce představí, vzešly z přezkumu účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT). Těmito iniciativami se současné předpisy zaktualizují a vylepší tak, aby i nadále plnily svůj účel efektivně a bez zbytečné zátěže pro uživatele.

Souvislosti

Program se nevěnuje běžné činnosti Komise, jež spočívá v plnění úlohy strážkyně smluv a prosazování stávající legislativy, ani pravidelným iniciativám, jež Komise přijímá každý rok.

Přípravu pracovního programu na rok 2017 obohatil vstup z konzultací s Evropským parlamentem a Radou v kontextu nové interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a na základě prohlášení o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda Timmermans předložili dne 14. září poté, co předseda vystoupil s projevem o stavu Evropské unie.

Další informace

Tisková zpráva

Otázky a odpovědi k pracovnímu programu Komise na rok 2017

Sdělení o pracovním programu Komise na rok 2017

Příloha 1 – Klíčové iniciativy

Příloha 2 – Nová opatření programu REFIT

Příloha 3 – Priority pro společné normotvůrce

Příloha 4 – Zamýšlená stažení návrhů a změny právních předpisů

Příloha 5 – Seznam předpisů ke zrušení

Srovnávací přehled programu REFIT

Srovnávací přehled programu REFIT ve zkratce

Politické směry předsedy Komise Junckera

Projev o stavu Unie v roce 2016, prohlášení o záměru a pokrok v plnění deseti priorit

Bratislavské prohlášení

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů