ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Komise spouští štít EU-USA, který zajistí lepší ochranu toků dat směřující přes Atlantik

/czech-republic/file/jourovajpg_csjourova.jpg

Komisařka Věra jourová za řečnickým pultem během tiskové konference v pozadí s vlajou EU a USA ©EU

Používání Facebooku, Twitteru, mezinárodní online obchodování jsou dnes běžnou součástí našich životů. Toky dat mezi EU a USA jsou jedním z pilířů a předpokladů fungování transatlantických vztahů, obchodních i mezilidských.

Aby tato data byla chráněna a bylo s nimi nakládáno dle nejmodernějších standardů, přijala Evropská komise novou dohodu označovanou jako štít EU-USA.

01/08/2016

Jak chrání štít EU-USA naše osobní data? Jednoduchý průvodce pro občany, ve kterém Komise vysvětluje dostupné opravné prostředky pro případ, kdy fyzická osoba usoudí, že její osobní údaje byly použity bez ohledu na pravidla na ochranu údajů, naleznete zde.

Podle evropské komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové, která s americkou tajemnicí pro obchod Penny Pritzker dohodu vyjednala, nový rámec obnoví důvěru spotřebitelů v případech, kdy jsou jejich údaje předávány přes Atlantik.

Věra Jourová k dohodě konstatovala: „Štít EU–USA na ochranu soukromí je robustní nový systém ochrany osobních údajů Evropanů, který podnikům dává právní jistotu. Přináší přísnější normy ochrany údajů, jejichž nedodržování je lépe postižitelné, zavádí opatření na ochranu proti přístupu vládních orgánů k osobním údajům a zjednodušuje možnosti nápravy, které mohou fyzické osoby využít v případě stížnosti.“

Štít EU–USA na ochranu soukromí je založen na těchto principech:

  • Povinnosti kladené na společnosti pracující s údaji: podle nové dohody bude Ministerstvo obchodu USA pravidelně aktualizovat seznam společností účastnících se štítu a kontrolovat, zda se tyto společnosti řídí pravidly, k jejichž dodržování se zavázaly. Pokud je v praxi nebudou dodržovat, budou čelit postihu a odstranění ze seznamu. Zpřísněním podmínek pro další předávání údajů třetím stranám je zaručeno, že stejná úroveň ochrany bude platit i pro údaje, které společnost účastnící se štítu předá dále.
  • Jasná ochranná opatření a povinnosti týkající se transparentnosti při přístupu vlády USA k údajům: Spojené státy Evropské unii závazně přislíbily, že přístup veřejných orgánů k osobním údajům za účelem vymáhání práva a zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, ochranným opatřením a mechanismům dohledu. Kdokoli v EU tak bude poprvé moci v této oblasti využít nápravných mechanismů. Spojené státy vyloučily, že by osobní údaje předávané do USA v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí sledovaly nahodile a masově.
  • Účinná ochrana práv fyzických osob: každý občan, který se domnívá, že jeho údaje byly v rámci štítu na ochranu soukromí zneužity, může využít několik snadno dostupných a finančně přístupných mechanismů pro řešení sporů. V ideálním případě stížnost vyřeší sama společnost, která s údaji pracovala; pokud ne, bude mít stěžovatel na výběr z několika bezplatných možností alternativního řešení sporu. Fyzické osoby se také mohou obrátit na orgány pro ochranu údajů ve svém domovském státě, které ve spolupráci s americkou Federální obchodní komisí dohlédnou na to, aby stížnosti občanů EU byly prošetřeny a vyřešeny. Nepodaří-li se věc vyřešit jinak, bude poslední možností rozhodčí řízení. Možnostmi nápravy pro Evropany v oblasti národní bezpečnosti se bude zabývat ombudsman, který bude nezávislý na zpravodajských službách USA.
  • Společný roční přezkum: jeho prostřednictvím bude monitorováno fungování štítu na ochranu soukromí, včetně závazků a záruk, pokud jde o přístup k údajům za účelem vymáhání práva a zajištění národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a Ministerstvo obchodu USA za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu údajů.

Další kroky po dohodě z 12. července

Rozhodnutí komise bylo oznámeno členským státům EU, a vstoupilo tak automaticky v platnost.

V USA byla dohoda zveřejněna ve Federálním rejstříku a firmy sídlící ve Spojených státech mohou k dohodě přistoupit od 1. srpna. Registrace je možná na www.privacyshield.gov.

Další informace:

Průvodce pro občany

Úřední věstník - O odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí

Tisková zpráva

Otázky a odpovědi

Informační přehled

Twitter: #PrivacyShield