ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Týdeník: Svobodu a bezpečnost je třeba chránit všemi dostupnými prostředky

/czech-republic/file/mnichovjulyjpg-0_csmnichov_july.jpg

srdce vyrobené z modrobílé látky ležící na květinách a kůře ze stromu©EU
Svobodu a bezpečnost je třeba chránit všemi dostupnými prostředky * Komise navrhla nový přístup k ochraně před čínským dumpingem * EU se vydala na cestu k nízkouhlíkové ekonomice * Komise k vysílání pracovníků: navrhovaná směrnice neporušuje zásadu subsidiarity * Komise podpoří zemědělce dalšími 500 miliony eur
 

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

26/07/2016

Celé znění Týdeníku naleznete zde.

Příští newsletter vyjde 5. září 2016.

 

Svobodu a bezpečnost je třeba chránit všemi dostupnými prostředky

V Německu došlo během pár dní k několika tragickým událostem. V pátek večer za sebou zanechal střelec v mnichovském nákupním centru devět mrtvých a téměř tři desítky zraněných. Osmnáctiletý mladík íránského původu, který při činu podle dostupných informací použil nelegálně drženou zbraň, se poté zastřelil. 
K dramatickým událostem se vyjádřil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který v dopise vyjádřil soustrast německé kancléřce Angele Merkelové. 
„Společně jsme zahájili boj proti radikalizaci a společně ho povedeme i nadále. Především musíme pracovat na tom, aby se mladí lidé nedostávali do zdánlivě bezvýchodných situací, které mohou vyústit v podobné tragédie,“ napsal.
V reakci na rostoucí počet teroristických útoků v Evropě Komise na jaře loňského roku představila novou strategii pro řešení bezpečnostních hrozeb v EU v období let 2015–2020. Ačkoli za bezpečnost odpovídají především členské státy, mezinárodní hrozby, jako je terorismus, nelze účinně potírat bez spolupráce na úrovni členských států a jejich donucovacích orgánů, a to v součinnosti s agenturami EU. Podrobnosti o plnění strategie najdete zde.
 

Komise navrhla nový přístup k ochraně před čínským dumpingem

V prosinci letošního roku vyprší po 15 letech některá ustanovení přístupového protokolu Číny do Světové obchodní organizace. Snazší příliv některých čínských komodit za dumpingové ceny na unijní trh představuje pro řadu odvětví v evropském průmyslu značná rizika. Komise proto minulou středu diskutovala o možných dopadech a o tom, jak by EU měla v budoucnosti k Číně přistupovat. Rozhodla se zvolit nový přístup, který by zachoval silný systém ochrany obchodu, ale zároveň umožňoval EU plnit její mezinárodní závazky. Komise slíbila, že se k tématu vrátí a konkrétní písemný návrh předloží do konce roku. Číně se věnovali také ministři zahraničí na svém jednání v Bruselu, kde přijali novou strategiiVíce

 

EU se vydala na cestu k nízkouhlíkové ekonomice

EU se v roce 2014 zavázala k tomu, že do roku 2030 sníží ve všech odvětvích ekonomiky emise skleníkových plynů nejméně o 40 % oproti úrovním roku 1990. Minulý týden proto představila závazné roční cíle členských států pro emise skleníkových plynů na období 2021–2030 v odvětvích dopravy, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví. ČR by měla emise skleníkových plynů snížit o 14 %. Komise dále předložila strategii pro nízkoemisní mobilitu, která určuje směr k vypracování celounijních opatření ohledně vozidel s nízkými a nulovými emisemi a alternativních nízkoemisních paliv. Návrhy navazují na loňský návrh revize EU ETS. Více
 

Komise k vysílání pracovníků: navrhovaná směrnice neporušuje zásadu subsidiarity

Evropská komise bude i nadále trvat na nových pravidlech pro vysílání pracovníků v rámci EU. Návrh, který letos v květnu předložila evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová, totiž podle sdělení Komise neodporuje zásadě subsidiarity. Tuto připomínku v rámci procedury tzv. žluté karty, kterou zavedla Lisabonská smlouva, vznesly národní parlamenty. Navrhovaná revize zavádí změny ve třech hlavních oblastech: odměňování vysílaných pracovníků, pravidla týkající se zaměstnanců pracovních agentur a dlouhodobé vysílání. Návrh stanovuje, že vyslaní pracovníci mají profitovat ze stejných pravidel, kterými se řídí odměny a pracovní podmínky místních pracovníků. Více

 

Komise podpoří zemědělce dalšími 500 miliony eur

Evropská komise minulý týden představila již třetí balíček opatření ve výši 500 milionů eur z fondů EU na podporu zemědělců, kteří se potýkají se soustavnými problémy na trhu, a to především na trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Opatření, která se však soustředí i na odvětví živočišné výroby, počítají např. s rozdělením 150 milionů eur mezi zemědělce, kteří se dobrovolně rozhodnou snížit objem svých dodávek mléka a mléčných výrobků. Během posledního roku Komise na podporu zemědělců v EU celkově zmobilizovala již 1 miliardu eur. Nový balíček byl prezentován také ministrům zemědělství, kteří se minulý týden sešli v Bruselu. Více

 

HLAVNÍ OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI:

 

Ministry čeká jednání o rozšíření EU a lepší komunikaci s občany

Ve dnech 24. – 25. července se v Bratislavě uskuteční neformální jednání ministrů a státních tajemníků členských států EU zodpovědných za evropské záležitosti. První den je na programu diskuse o rozšiřování EU, které se zúčastní i představitelé kandidátských zemí a zástupci Evropské komise. Následující den bude patřit debatám o naplňování a komunikovaní strategických priorit EU. Důležitou součástí jednání bude i otázka zlepšení komunikace s občany o evropských tématech a pozitivních dopadech na jejich každodenní život. Více

 

Památný den romského holocaustu

V neděli 2. srpna si Romové z celé Evropy připomínají Památný den romského holocaustu. V roce 1944 byly v noci z 2. na 3. srpna v plynových komorách polského nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka zavražděny téměř tři tisíce mužů, žen a dětí romského původu. U příležitosti tohoto výročí svůj projev přednese místopředseda Evropské komise Frans Timmermans a evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová. Stane se tak 31. července. Více

 

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ:

 

15. 5. - 30. 9. 2016  Olomouc: Soutěž Pohlednice z Evropy 

21. 7. 2016  Praha: Výstava map USE-IT
 
13. 8. 2016  Pardubice: Bav se a tvoř s Europe Direct
 

22. 9. 2016  Bratislava: Conference: EU Trade Agreements in Practice – Making Trade Work for You