ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Řekni NE! Komise spustila kampaň Stop násilí na ženách

/czech-republic/file/logowebpng_cslogo_web.png

Logo_kompan_proti_nasili_na_zenach ©EC

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25. listopadu) říkáme: „A dost“.

V dnešní době se každá třetí žena v EU setkala s nějakou formou genderového násilí.

Ženy a dívky v EU i v jiných částech světa nadále často čelí násilí. Ženy a dívky na celém světě jsou bity doma, sexuálně a ekonomicky zneužívány, napadány na ulici či v práci, obtěžovány na internetu nebo při sportu, znásilňovány, mrzačeny nebo nuceny ke sňatkům.

25/11/2016

V EU se musíme začít více snažit o to, aby byly odstraněny všechny formy násilí na ženách.

Téměř 25 % žen v EU po 15. roce věku zažilo fyzické a/nebo sexuální násilí ze strany svého partnera.

Více než jedna čtvrtina Evropanů si myslí, že sexuální styk bez souhlasu lze ospravedlnit.

Více než jedna pětina Evropanů si myslí, že ženy si svá tvrzení o zneužití nebo znásilnění často vymýšlejí nebo je zveličují.

Oběti násilí často tento trestný čin nehlásí. Osoby v jejich okolí se někdy zdráhají zasáhnout.

To musíme společně změnit, stejně jako stereotypy, které brání ženám ozvat se, a musíme ukázat, že násilí na ženách je nepřijatelné a nikdo je nebude tolerovat.

To stojí v prohlášení Komise k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25. listopadu).

/czech-republic/file/jakcastejenasilipng_csjak_caste_je_nasili.png

Infografika jak rozšířené je násilí na ženách ©EC

 

Ženy a dívky jsou obzvláště zranitelné při konfliktech a v mimořádných situacích, kdy se násilí, vydírání, obchodování s lidmi, zneužívání a mnohé další formy genderového násilí stupňují. Miliony žen a dívek jsou proto nuceny opouštět své domovy. Avšak když cestují nebo hledají útočiště v uprchlických táborech, čelí dalšímu riziku násilí ze strany ostatních migrantů a pašeráků a v některých třetích zemích dokonce ze strany úřadů. Téměř všechny oběti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v EU jsou ženy a dívky přicházející ze třetích zemí po absolvování nebezpečné cesty.

My neúnavně pracujeme na tom, abychom to změnili. Naše humanitární projekty v oblasti genderového násilí se zaměří na téměř 3,4 milionu žen, dívek, chlapců a mužů na celém světě. V rámci akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích na období 2016–2020 investujeme do žen a dívek, jejichž práva jsou po celém světě porušována, jelikož nemají přístup ke vzdělávání, na trh práce a do politického života a zároveň se musí potýkat s nerovnými pravidly a předpisy, pokud jde o dědictví, občanství nebo vlastnictví pozemku. V roce 2017 poskytneme konkrétní pomoc obětem násilí v nejodlehlejších a nejcitlivějších oblastech.

EU také vyvíjí intenzivnější úsilí, aby zajistila, že ženy a dívky, které do Evropy utíkají před konfliktem, pronásledováním, nestabilitou nebo chudobou, budou mít přístup k lékařské péči, právní pomoci, vhodnému psychologickému poradenství a psychosociální péči, pokud se staly obětí diskriminace a násilí.

Evropská komise dnes vyhlašuje soubor opatření na rok 2017, jejichž cílem je boj proti všem formám násilí na ženách a dívkách. Vyčlenili jsme 10 milionů eur na podporu praktických akcí, jež mají zabránit genderovému násilí a podpořit jeho oběti v Evropské unii. Naším cílem je zlepšit povědomí a poskytnout informace o násilí páchaném na ženách, a to jak široké veřejnosti, tak odborníkům, kteří nám mohou pomoci tuto situaci změnit: mimo jiné policistům, učitelům, lékařům a soudcům.

Jednou provždy se musíme postavit proti tomuto jasnému porušování našich základních práv. Proto jsme se dnes rozhodli jednat. Spojíme své síly s členskými státy, abychom skoncovali s násilím na ženách. Všechny ženy a dívky by měly mít možnost žít beze strachu a násilí, jak v Evropské unii, tak kdekoli na světě.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise, Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise, Johannes Hahn, komisař odpovědný za evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, Neven Mimica, komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství, Christos Stylianides, komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí, Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, a Julian King, komisař zodpovědný za bezpečnostní unii.

Další informace:

Otázky a odpovědi

Informativní přehled hlavních výsledků průzkumu Eurobarometru o genderovém násilí

Eurobarometr o genderovém násilí, 2016

Řekni NE! Akce Stop násilí na ženách

Akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020

Studie o genderovém násilí ve sportu