ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Aktuality
Investment plan @EU
18/01/2019

Program v sobě sloučí všechny finanční nástroje EU určené na investice v Evropské unii a měl by přinést dalších nejméně 650 miliard eur investičních prostředků. Fond InvestEU bude vázaný na konkrétní politiky a bude podporovat čtyři hlavní oblasti: udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

EU careers @EU
17/01/2019

Evropský Úřad pro výběr personálu (EPSO) otevřel výběrové řízení na smluvní překladatele a korektory.