ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Novinky
Investice do Evropy #invest EU a ozubené kolečka ©EU
29/09/2016

Zástupci Evropské komise v ČR (ZEK) a Evropské investiční banky v ČR (EIB) se ve dnech 3.-5. října zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (BVV), aby zástupcům velkých českých podniků, a odborníkům z byznysu i veřejného sektoru přiblížili možnosti financování a získání úvěrů z tzv. Investičního plánu pro Evropu.

logo Evropské komise s obrázkem mobilu ©EU
26/09/2016

Od 15. června 2017 budou Evropané za využívání mobilních zařízení ve všech státech EU platit stejně jako v domovské zemi. Na telefonování, psaní SMS nebo připojení k internetu se nebudou vztahovat časová ani objemová omezení. Komise to navrhla v přepracovaném prováděcím nařízení, které napříč EU stanoví pravidla pro ukončování roamingových poplatků.

Vylepšený přístup nabízí mobilním operátorům mechanismus pro obranu proti případnému zneužití nových pravidel.

Záruka se bude zakládat na uvedení místa bydliště nebo stabilní vazby na určitou zemi EU.

Akce
business_meeting©EU

Dne 30.9. se v Evropském domě bude diskutovat o budoucí podobě evropských politik v oblasti práce a sociálních záležitostí.

Svět práce se mění - globalizace, digitální revoluce a nové modely podnikání v nebývalé míře ovlivňují způsoby, jak pracujeme. Pokud chceme, aby evropský sociální model obstál i v budoucnu, musí i evropské politiky v oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany zohledňovat tyto trendy a vývoj.

 

Datum:
30/09/2016
Čas:
9:00 - 12:30
SOTEU 2016©EU

Ve středu 14. září 2016 od 9:00 hod na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku představí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zprávu o stavu Unie, ve které zpětně zhodnotí minulý rok a  představí priority pro rok nadcházející.

Předseda EK také nastíní, jak bude Evropská komise řešit nejnaléhavější výzvy, kterým Evropská unie v současnosti čelí.

Datum:
14/09/2016
Čas:
9:00 - 11:00