ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropské dny handicapu 2018

/czech-republic/file/handicappng_cshandicap.png

Evropske dny handicapu @AsociaceTrigon
@AsociaceTrigon

Ve dnech 1. až 4. října proběhne v Ostravě v rámci Evropského roku kulturního dědictví 26. ročník Evropských dnů handicapu. Jedná se o akci jak pro odbornou, tak laickou veřejnost, jejímž hlavním cílem je zlepšení poskytování služeb znevýhodněným osobám a překonávání překážek mezi zdravou a znevýhodněnou populací.

Datum: 
01/10/2018 - 08:00 - 04/10/2018 - 23:30

Evropské dny handicapu jsou s Ostravou již tradičně spjaty. Od roku 1992 zde probíhaly jako Česko-francouzské dny, od roku 2007 poté již jako Evropské dny handicapu. Se změnou názvu narostl také počet partnerů z celé EU. Ve svém současném formátu probíhají od roku 2008.

Hlavním posláním Evropských dnů handicapu je sice výměna zkušeností odborníků nejen z ČR, ale také ze zahraničí, důraz je však také kladen na zvýšení povědomí mezi širokou veřejností. Díky nespočetným aktivitám organizací, které s handicapovanými dlouhodobě pracují, je snahou překonávat bariéry mezi zdravou a znevýhodněnou populací. V odborné rovině jsou výstupy využívány pro zlepšování služeb poskytovaných znevýhodněným osobám nejen v ostravském regionu.

Během slavnostního večera bude také vyhlášen letošní držitel ocenění Křišťálový kamínek. Tato cena je udělována výjimečným osobnostem, které pracují a pomáhají lidem s handicapem, ale také těm, kteří se ve svém životě s handicapem potýkají.

Program akce je k dispozici zde.