ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Soutěž „Náš evropský projekt“

/czech-republic/file/nep_csNEP

NEP

„Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města
a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování
o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž probíhá pravidelně na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR.

Veřejnost rozhodne, které obce vyhrají finanční příspěvek na uspořádání obecní slavnosti v celkové hodnotě přes 150 000 Kč a all-inclusive cestu do Bruselu.

 

Náš evropský projekt 2020 navazuje na dva úspěšné ročníky soutěže.

  • výsledky z minulého roku najdete zde, oceněnými obcemi byly Čepřovice, Pitín, Kolinec a Karviná
  • výsledky z roku 2018 najdete zde, oceněnými obcemi byly Košíky, Bukovec, Bojkovice a Kolín

 

VÝSLEDKY LETOŠNÍHO ROČNÍKU NAJDETE >> ZDE <<. 

 

COVID-19 a Náš evropský projekt: Soutěž se odehrává online a proto by měla bez problému proběhnout v termínu specifikovaném níže. Při komunikaci s obcemi a alokaci výher se pokusíme o co největší flexibilitu podle vývoje současné situace. Nejdůležitější je bezpečnost.

 

Název soutěže

„Náš evropský projekt“

 

Obecné informace

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.

Již třetí ročník této soutěže vyhlašuje Zastoupení Evropské komise v ČR, dále jen „Zadavatel“.  Partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Soutěžícími jsou obce, města a městské části, které do soutěže nominují jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu bude hlasovat široká veřejnost na facebookovém profilu Zastoupení EK v ČR.

 

Ceny

V soutěži budou uděleny ceny 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):

1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč [i]

2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč

3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč

A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů

Všechny čtyři oceněné obce zároveň získají all-inclusive 2–3 denní pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).

 

Harmonogram soutěže

Registrace obcí a zasílání projektů

1. 4. 2020 (16:00)
– 15. 5. 2020 (23:59)

Veřejné hlasování

18. 5. 2020 (16:00)
– 7. 6. 2020 (23:59)

Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů soutěže

8. 6. 2020 (16:00)

Všechny časy jsou uvedeny v letním středoevropském čase (SELČ).

 

Pravidla soutěže

Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce („soutěžící“).

Soutěžící se od 1. 4. 2020 registrují na webu, kde vyplní informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář) nejpozději do 15. 5. 2020, 23:59 SELČ. Jakékoli dotazy k soutěži nám pište na emailovou adresu: comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu.

Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být finančně dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec, městská část, anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec, město či městská část. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Hlasování pro veřejnost bude umožněno v době od 18. 5. do 7. 6. 2020, 23:59 SELČ, a to na facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR

Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, kliků jako „wow“, „Love“ emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů.

Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/ kliků diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel“ [ii]).

Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen jeden hlas. Z jednoho facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.

Vyhodnocení výsledků veřejného hlasování bude dokončeno 8. 6. 2020 do 16:00 SELČ. Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookových profilech Zastoupení Evropské komise v ČR, informační sítě Europe Direct, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži účastník a soutěžící souhlasí se zařazením poskytnutých údajů do databáze Zadavatele a s jejich následným zpracováním pro účely soutěže. Při zpracování osobních údajů bude Zadavatel postupovat dle platných právních předpisů České republiky.

Do soutěže se nemohou přihlásit města (městské části) a obce, kterým byla udělena finanční cena v minulých ročnících soutěže Náš evropský projekt 2018 a 2019.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů apod.

Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

 

Užitečné odkazy pro vyhledávání dokončených projektů v ČR

  • Stránky Mapa projektů, kde jsou zobrazeny jednotlivé projekty včetně jejich geografické polohy, nebo seznam všech realizovaných a dokončených projektů ze současného a minulého programového období (Seznam příjemců za období 2007–2013 / Seznam operací za období 2004–2020 na tomto webu)
  • Více informací o přínosech evropských dotací najdete zde.

 


[i] Příspěvek bude poskytnut na služby k zajištění slavnosti(např. technické a audiovizuální zajištění, catering, produkce atd.). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za jím vybrané odpovídající jiné výhry.

[ii] Podle posledních údajů Ministerstva vnitra ČR.