ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Deset let závaznosti Listiny základní práv Evropské unie

/czech-republic/file/eu-charter_csEU Charter

EU Charter ©EC
©EC

Právnícká fakulta UK a Zastoupení Evropské komise v ČR vás zvou na odborný seminář na téma Deset let závaznosti Listiny základní práv Evropské unie.

Datum: 
21/11/2019 - 09:30 - 15:00

 

Vstup je volný pro předem registrované zájemce. Registrovat se můžete na e-mailu svobodom@prf.cuni.cz.

Seminář je pořádaný v rámci projektu SVV „Právní vědomí: pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní vědomí v České republice“, č. 260 361. Je organizován PFUK, Zastoupení Evropské komise v ČR jej podporuje.

Více informací včetně programu najdete na tomto odkazu.