ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Budoucnost Evropy: Co nás spojuje?

/czech-republic/file/pozvankapassaujpg_cspozvanka_passau.jpg

Pozvánka Pasov @EU
@EU

V Pasově se 6. prosince 2018 uskuteční přeshraniční dialog s občany EU z ČR, Rakouska a Německa.

Datum: 
06/12/2018 - 17:00

Půl roku před evropskými volbami budou mít čeští, rakouští a němečtí občané možnost společně diskutovat o budoucnosti Evropské unie. Všech 120 náhodně vybraných účastníků dialogu pochází z evropského příhraničního regionu Dunaj – Vltava. Díky rozdílům v původu, věku, pohlaví a úrovni vzdělání si s sebou přinášejí různé zkušenosti, úhly pohledu a názory. Účastníci budou v malých skupinách diskutovat jak mezi sebou, tak se zástupci Evropské komise, s poslanci EP a s místními a regionálními politiky.

Účastníci se budou zabývat otázkou, jak posílit soudržnost v Evropě, přičemž budou debatovat mimo jiné o migraci a bezpečnosti práce v příhraničních regionech, sladění sociálních norem v Evropě a spravedlivé evropské uprchlické politice.  Diskutovat se bude mj. o těchto otázkách:

Spolupráce v pohraniční oblasti: Potřebujeme větší bezpečnost a soudržnost? Které oblasti jsou obzvláště důležité? Ekonomika, pracovní migrace, boj proti trestné činnosti? Na jaká opatření by se měla EU zaměřit?

Evropská sociální politika: Potřebujeme sblížení sociálních norem v Evropě nebo posílení nezávislé sociální politiky v členských státech? Můžeme v Evropě bojovat proti sociální nerovnosti prostřednictvím větší solidarity? Ve kterých oblastech by se EU měla více zapojit?

Evropská politika v oblasti uprchlíků: Potřebujeme společnou uprchlickou politiku a spravedlivé rozdělení zátěže? Které problémy jsou obzvláště důležité a nesnesou odklad? Jaké společné činnosti by mohly přispět k řešení?