ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropský týden mobility 2018

/czech-republic/file/emwlogocsblue3-linenodatewebpng-0_csemw_logo_cs_blue_3-line_no_date_web.png

Evropsky tyden mobility @EU
@EU

Ve dnech 16. až 22. září 2018 proběhne již šestnáctý EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, tentokrát s hlavním tématem Multimodalita.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY je kampaní probíhající na celém území EU. Jejím cílem je zvýšení pozornosti věnované problematice dopravy v městských oblastech, emisí z motorizované dopravy, a dosáhnout tak pokroku směrem ke strategii udržitelnější mobility.

Zapojit do aktivit spojených s EVROPSKÝM TÝDNEM MOBILITY se může každý. Přehled o zapojených městech a událostech na území ČR naleznete zde.

Datum: 
16/09/2018 - 08:00 - 22/09/2018 - 23:30

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY navázal v roce 2002 na evropskou iniciativu Den bez aut, která se od roku 2000 konala vždy 22. září. Cílem této iniciativy bylo poukázat na propojení motorizované dopravy se životním prostředím a problematiku emisí. Zúčastněné země vždy na jeden den omezily motorizovanou dopravu a snažily se zvyšovat povědomí o udržitelných způsobech dopravy.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY tuto iniciativu rozšiřuje na celý týden předcházející Dnu bez aut a každoročně se zaměřuje na jedno konkrétní téma. Tím letošním je princip Multimodality, definovaný mottem "Kombinuj a jeď!" Záměrem je zvýšení povědomí o možnostech širšího využití kombinované dopravy na úkor té motorizované, především ve městech a příměstských oblastech. Kombinováním např. železniční a hromadné dopravy mohou cestující nejen snížit množství vyprodukovaných emisí, ale také absolvovat cestu do práce nebo školy rychleji, pohodlněji, flexibilněji, spolehlivěji a mnohdy i s nižšími cestovními náklady.

Veřejné mínění o této kampani je tradičně velmi pozitivní, až 80 % dotazovaných osob jí vyjadřuje podporu. Pro mnoho z nich je významným prvkem kampaně zdůraznění problému velkého počtu aut ve městech. 

Evropská komise má v oblasti městské mobility stanoveny dva ambiciózní cíle: postupné vyřazení aut s běžným pohonem ve městech do roku 2050 a přechod k městské logistice s nulovými emisemi do roku 2030. Evropská komisařka pro dopravu, Violeta Bulcová, se soustředí na čtyři prioritní oblasti - inovace, digitalizaci, dekarbonizaci a obyvatele.