ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Soutěž o 2 vstupy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

/czech-republic/file/jihlavawebjpg_csjihlava_web.jpg

Soutěž ©Ji.hlava
©Ji.hlava

Fandíte filmům? My taky! Proto již sedmým rokem podporujeme Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Zahrajte si s námi o 2 volné lístky s ubytováním a uhádněte název filmu, který Komise letos podpořila. Mějte oči na stopkách, soutěž totiž vyhlásíme už 10. 10. 2017 na našem Facebooku!
V následujících třech dnech Vás čekají 3 různé nápovědy, na základě kterých nám můžete do zpráv na Facebooku zasílat Vaše tipy na správnou odpověď. Z těch po ukončení soutěže vylosujeme jednoho výherce!

Datum: 
10/10/2017 - 06:00 to 12/10/2017 - 23:30

PODMÍNKY SOUTĚŽE NA FACEBOOKU – Soutěž o 2 vstupy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a ubytování

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tato pravidla ustanovují podmínky a pravidla soutěže o 2 vstupy na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a ubytování, kterou organizuje Zastoupení Evropské komise v ČR (dále jen „organizátor“).
  2. Společnost Facebook není pořadatelem soutěže, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.
  3. Soutěže se mohou zúčastnit jen osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nebo mající jinou významnou vazbou na ČR (např. zde studují).
  4. Soutěž probíhá do 12. 10. 2017 23:59 hod.
  5. Vyhodnocení soutěže bude publikováno na FB v samostatném příspěvku 13. 10. 2017.
  6. Důležité informace a změny oznámí organizátor vždy na své oficiální stránce na Facebooku.
 1. Princip soutěže
  1. Organizátor nahraje v termínu konání soutěže tři příspěvky s třemi různými nápovědami.
  2. Soutěžící zasílají v průběhu trvání soutěže své tipy na správnou odpověď přímo do SOUKROMÝCH ZPRÁV organizátora.
 1. Vyhodnocení soutěže
  1. Soutěž má jednoho výherce.
  2. Soutěží se celkem o dva lístky na Mezinárodní festival dokumentárních filmů a ubytování, jež obdrží jeden výherce.
  3. Výherce Soutěže bude určen losováním ze všech správných odpovědí došlých ve stanovené lhůtě, dle podmínek soutěže.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Organizátor může vyloučit kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže v případě, že by soutěžící svým jednáním porušoval pravidla soutěže nebo by byl z takového jednání důvodně podezřelý.
  2. Pokud se prokáže, že výherce nesplnil kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat celou soutěž. Všechny změny pravidel nabývají účinnost jejich zveřejněním na FB stránce organizátora. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.