ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Chráníme svou budoucnost - Implementace environmentální legislativy EU v ČR

/czech-republic/file/windmillsagainstblueskyjpg_cswindmills_against_blue_sky.jpg

vetrny_mlyn@EU

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s  Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá diskuzní setkání se stakeholdery s názvem:

Chráníme svou budoucnost - Implementace environmentální legislativy EU v České republice

Organizátorem  setkání  je EurActiv.cz

KDY: 19. července 2017 09:00 – 13:00

KDE: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Datum: 
19/07/2017 - 09:00 - 13:00

Program
9:00 Panel I.: Přezkum provádění environmentální politiky EU 2017 (EIR): Příležitosti a výzvy z pohledu České republiky

 • Představuje EIR ve své současné podobě vhodný a účinný nástroj umožňující zlepšit implementaci environmentální legislativy EU? (Co by se dalo v příštím kole zlepšit?)
 • Které výzvy by Česká republika měla řešit s nejvyšší prioritou?
 • Vnímání potenciálu soustavy Natura 2000 z pohledu ochrany přírody v ČR
 • Ve kterých oblastech může jít Česká republika příkladem?

Panelisté:

 • Daniel Calleja Crespo, generální ředitel, generální ředitelství pro životní prostředí (DG Environment), Evropská komise
 • Vladislav Smrž, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh
 • Petr Očko, předseda, Technologická agentura ČR

10:05 Diskuse s přítomnými stakeholdery k tématům Panelu I.
10:30 Přestávka na kávu

10:45 Panel II. – Aktuální výzvy: oběhové hospodářství a kvalita ovzduší

Přijetí plánů odpadového hospodářství na národní i krajských úrovních má Česko za sebou, na cestě k oběhové ekonomice je ale ještě řada úkolů. Čeho lze bez ohledu na blížící se parlamentní volby v nejbližší budoucnosti dosáhnout?

 • Ve svém přezkumu implementace environmentální legislativy (EIR) Evropská komise navrhuje několik velmi konkrétních kroků, které mají přispět k nastolení rovnováhy v rámci odpadové hierarchie (progresivní zvyšování skládkovacích poplatků, zvýšení účinnosti recyklace apod.). Měla by si je Česká republika vzít za své?
 • ČR v nedávné době přijala řadu opatření zaměřených na snížení objemů znečišťujících látek, které do ovzduší unikají nejen v důsledku průmyslové výroby, ale i vytápění domácností. Jaké výsledky dosud tato opatření přinesla a nakolik jsou účinná?
 • V městských oblastech patří mezi největší znečišťovatele ovzduší sektor dopravy a vytápění domácností. Jakou kombinací politik lze výzvy, které tyto zdroje znečištění představují, účinně řešit?

Panelisté (oběhové hospodářství):

 • Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Vladimír Kočí, děkan, Fakulta technologie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Michal Došek, konzultant, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

11:10-11:45 Diskuse s přítomnými stakeholdery k tématu Panelu II.: oběhové hospodářství
Panelisté (znečištění ovzduší):

 • Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Dan Jiránek, zástupce výkonného ředitele Kanceláře Svazu, Svaz měst a obcí ČR

12:10-12:45 Diskuse s přítomnými stakeholdery k tématu Panelu II.: znečištění ovzduší
12:45 Závěrečné shrnutí

 • Daniel Calleja Crespo, generální ředitel, generální ředitelství pro životní prostředí (DG Environment), Evropská komise

13.00 Oběd, networking